Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/includes/mambo.php on line 861 Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/templates/akobluesky/index.php on line 10 Svenskaskolor.se - Sveriges största skolsajt. - Viktigt att veta inför gymnasiet
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/includes/pathway.php on line 230 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/includes/pathway.php on line 263 Start/Sök arrow Inför gymnasiet
Huvudmeny
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 33 Start/Sök
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 33 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 34 Länkar
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 33 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 34 Yrkesval
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 33 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 34 Program
Fakta & Info
Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 29 Inför gymnasiet
Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 29 Om KY-utbildningar
Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 29 Om folkhögskolor
Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 29 Högskoleprovet
Svenskaskolor.se
Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 29 Våra tjänster
Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 29 Om registrering
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 33 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 34 Registrera skola
Deprecated: Function split() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_mainmenu.php on line 29 Om oss
Kontakta oss
 
Logga in
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_cbloginrc2.php on line 21
Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 142 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 144 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 189 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 192 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 277 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 280 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 474 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 477 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 526 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 529 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 580 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 583 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 671 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 674 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/components/com_content/content.php on line 988 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/mambots/content/mosemailcloak.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/mambots/content/mosemailcloak.php on line 54 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/mambots/content/mosemailcloak.php on line 65
Viktigt att veta inför gymnasiet
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/includes/mambo.php on line 2536 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/includes/mambo.php on line 2536
Att studera på annan ort

Om det program eller den inriktning som du vill läsa inte finns i din kommun har du rätt att söka en skola på annan ort.
I de fall då din kommun har ett samverkansavtal med en annan ort ska du söka dit.
De utbildningar som har riksintag kan du söka oberoende av var i Sverige du bor. Du kan även ansöka om platser vid idrottsgymnasier eller godkända fristående gymnasieskolor utan att bo på orten där utbildningen ges.

Gymnasievalet

Ditt gymnasieval skall lämnas till skolans studievägledare, oftast den 1 februari - ett annat datum gäller dock för intagning vid idrottsgymnasier. I april kommer det preliminära intagningsbeskedet. Nuförtiden kan dessutom anmälan lämnas via Internet, men detta varierar från kommun till kommun.

Behörighet
Image
Du har möjlighet att söka ett gymnasieprogram om du:
är högst 19 det år du söker
har slutfört grundskolan med G i svenska, engelska och matematik
inte genomgått ett nationellt eller likvärdigt program eller avlagt IB-examen (se IB, sid 42)

Betyg

Betyg på avslutad kurs delas ut i samband med terminsavslutningen, oavsett vilket år du går. Har du avslutat en kurs på hösten under ditt andra år som gymnasiestuderande, kommer kursens betyg att finnas med på betygsutdraget som kommer i samband med terminsavslutningen av höstterminen. Betygen för kurser och specialarbetet sätts enligt betygskalan Icke godkänd (IG), Godkänd (G),Väl godkänd (VG) och Mycket väl godkänd (MVG). Ditt betyg är enbart beroende på din kunskap inom det aktuella ämnet - du ska alltså inte jämföras med dina klasskamrater.

För att läsa mer om betygen och hur betygssättningen fungerar, har skolverket producerat en publikation om just detta ämne. Om du har Acrobat Reader installerat på din dator, kan du besöka denna sida för att få mer information.

Fristående gymnasieskolor

Om du så önskar, har du möjlighet att gå i en friskola. Friskolor kan du söka till oavsett var du bor i landet. Friskolor måste dock vara godkända av skolverket. I nuläget finns 352 friskolor med gymnasieinriktning. För att hitta en lista över godkända friskolor, besök gärna denna sida

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att man efter att ha avslutat studier vid ett gymnasieprogram har minst betyget G i 90 procent av kurserna. Om detta krav uppfylls har man möjlighet att söka till universitet eller högskola. Men utöver kravet om grundläggande behörighet, så har många utbildningar krav på särskilda förkunskaper - det kan t.ex. krävas att den sökande har läst C-kursen i matematik för att den sökande skall vara behörig. Detta kallas för "särskild behörighet".

Individuellt program

Om du inte har blivit antagen till ett nationellt program, eller om du har avbrutit en utbildning, kan ett individuellt program vara lösningen för dig. Kärnämnena ingår vanligtvis i en sådan utbildning, övriga ämnen kan dock variera. Du kan gå en hel utbildning på individuellt program, men grundtanken är att man skall gå illbaks till ett nationellt program i sinom tid.

Inriktning (nationell och lokal)
Image
Efter det första året brukar programmen delas in i så kallade inriktningar. Deras upplägg varierar beroende på vilket program det rör sig om. Vissa program saknar inriktningar helt, såsom hantverksprogrammet, omvårdnadsprogrammet, teknikprogrammet och naturbruksprogrammet.

Kärnämnen

Kärnämnen ämnen som alla elever, oavsett program, skall läsa. Det rör sig om minst 750 poäng. Dessa är svenska/svenska som andra språk, engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap.

Meritvärde

Bokstavsbetygen räknas om till siffror inför din ansökan till gymnasiet. G ger 10 poäng, VG ger 15, och MVG ger 20. När du räknar ihop dina 16 bästa poäng får du ett värde mellan 30 och 320. Denna summa kallas för meritvärde, och det är ditt meritvärde som avgör om du kommer in på din skola eller inte.

Poäng

Alla program omfattar 2500 poäng. Av dessa utgör kärnämnena 750 poäng, karaktärsämnena 1450 poäng (specialarbete 100 poäng) och individuella val 300 poäng. Kurser ger vanligast poäng om 50, 100 eller 150 poäng.

Specialarbete

I slutet av samtliga program skall ett specialarbete utföras, som ger 100 poäng. Du får betyg efter avslutat projektarbete. Projektarbetet innebär planering, genomförande och utvärdering av ett arbete, antingen enskilt eller i grupp. I projektarbetet är arbetsprocessen lika viktig som slutprodukten.

Idrottsgymnasium

Om du är skicklig på en viss sport, som fotboll, bowling, innebandy eller hockey, kan du pröva din skicklighet genom att söka ett idrottsgymnasium. Om du inte vill gå ett program helt inriktat på din sport, har du möjlighet att utöva sporten genom att ansöka om ämnena specialidrott A och B. Det finns olika former av idrottsgymnasier - riksidrottsgymnasier som är öppna för ansökningar från alla delar av lander, regionala idrottsgymnasier, och lokala idrottsgymnasier. Senaste ansökningsdag till riksidrottsgymnasier är antingen 1 november eller 1 februari.

Studiebidrag

Den som studerar heltid på gymnasiet och är svensk medborgare får automatiskt studiebidrag, utan att ansöka om det. Bidraget kommer från och med kvartalet efter du har fyllt 16 år och till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Bidraget är 950 kr/mån.

Valbara kurser

De flesta program innehåller ett block med valbara kurser, för att ge dig möjlighet att själv anpassa din utbildning. Antalet tillgängliga poäng för valbara kurser varierar mellan 300 och 800. Kurserna kan variera från skola till skola.

Copyright svenskaskolor.se © 2006
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/80/160480/svenskaskolor.se/public_html/modules/mod_multiple_banners.php on line 93 Advertisement