Start/Sk arrow Om KY-utbildningar
Om KY-utbildningar
KY är en förkortning för Kvalificerad Yrkesutbildning – en utbildning som du kan söka efter det att du gått ut gymnasiet, och som har en nära samverkan med näringslivet under utbildningens gång. En stor del av tiden är dessutom förlagd till arbetsplatser – så kallat ”lärande i arbete” (LIA).

Näringslivets inverkan på KY-utbildningarna gör att det ofta kan vara lättare att finna ett jobb efter att utbildningen är genomförd. Eftersom näringslivets inverkan är så stor, finns det ett stort utbud av utbildningar.Image

Utbildningarna ger poäng på samma sätt som högskola och universitet – man får en poäng per läst vecka. En termin motsvarar 20 KY-poäng. Man får dock inte högskolepoäng för KY-studier.

Efter fullgjord utbildning får man en kvalificerad yrkesexamen (om utbildningen motsvarar 40 poäng eller mer). Om utbildningen inte fullgörs kan ändå ett yrkesbevis fås på de kurser som klarats av.

För att komma in på en KY-utbildning krävs grundläggande behörighet från gymnasiet (90 % godkänt av antalet lästa poäng på gymnasiet). Ansökningstillfällena varierar dock från utbildning till utbildning. Säkrast är att besöka www.ky.se för mer information.

Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement