Start/Sk arrow Om folkhögskolor
Studera p folkhgskola

Vad är en folkhögskola?

Utmärkande för folkhögskolan som skolform är att man försöker ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper, man studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Detta ger kursdeltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna.
Till skillnad från andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till centralt fastställda läroplaner. Varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet och profil. Till skolans profil räknas inte bara skolans ideologi utan också den ämnes- eller målgruppsinriktning folkhögskolan har.
Möjligheten till internatboende, som finns på flertalet folkhögskolor, ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I möten, samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Image
Det finns 148 folkhögskolor i Sverige. 105 drivs av olika folkrörelser, organisationer och stödföreningar och 43 drivs av landsting och regioner.
Det finns många olika typer av kurser på folkhögskolorna: Långa kurser är oftast termins- eller årskurslånga, kortkurserna (och sommarkurserna) är oftast bara 2-5 dagar långa! Dessutom finns det många olika typer av långa kurser

Vilka studerar på folkhögskola?

Folkhögskolan vänder sig till vuxna studerande och är öppen för alla! Från 18 år och uppåt (uppåt finns det ingen åldersgräns)! Varje skola försöker få människor med skiftande bakgrund till sina kurser. Skolor som drivs av en viss organisation kan låta sina medlemmar ha företräde, men de är även öppna för andra vilka ofta är i flertal. Till Allmän kurs ges normalt företräde för sökande med kort tidigare skolutbildning. Och äldre prioriteras före yngre. 

Hur ansöker jag till folkhögskolan?

Varje folkhögskola ansvarar för sin antagning och har en egen ansökningsblankett. Tag därför kontakt med den folkhögskola du tänker söka till och beställ blankett; en del folkhögskolor har lagt ut sina ansökningsblanketter på denna webbplats och de flesta har lagt ut blanketterna på den egna hemsidan! Du kan länka dig vidare till dem från denna webbplats, från fliken "Fakta om skolan" på respektive skola under "Skolor A-Ö"!
Ansökningstiderna varierar beroende på skola och kurs. En del skolor har ett sista ansökningsdatum, andra har löpande antagning (dvs "först till kvarn"). De flesta kurserna startar på hösten i augusti eller början av september. En del skolor har antagning också på vårterminen, oftast med start i januari.
Även om ansökningstiden har gått ut kan det löna sig att kontakta folkhögskolan. På vissa kurser kan det finnas platser kvar ända fram till kursstart, framförallt på allmän kurs.

Vad krävs för att komma in på folkhögskolan?

Varje folkhögskola ansvarar för sin antagning och har sin egen ansökningsblankett. På allmän kurs ställs normalt inga formella antagningskrav. De studerande startar på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare studier. ImageDärför är det viktigt att du skickar in ditt senaste skolbetyg, inte för att betygen spelar så stor roll utan för att man vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera. På särskilda kurser (dvs konst, musik, media etc) ställs ibland särskilda antagningskrav. Det kan vara krav på tidigare studier, praktikerfarenheter eller arbetsprover.
Vanligt är att folkhögskolan vill att du skickar in ditt senaste skolbetyg, arbetsintyg, personbevis och oftast, viktigast av allt, ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill gå på kursen. En del folkhögskolor vill ha namn och telefonnummer till en referensperson, någon som känner dig väl men som inte är släkt eller nära vän. Många skolor kallar till en intervju och en del har inträdesprov. Folkhögskolan gör sen en bedömning av de sökandes behov och förutsättningar och försöker göra grupper som är sammansatta av deltagare med olika kön, åldrar och erfarenheter.

Källa: läs mer på http://www.folkhogskola.nu/QA.asp?TAB=QA&strQueryEmpty=Yes#1


Copyright svenskaskolor.se © 2006
AdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisementAdvertisement