logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Kvalificerad vård-och omsorg

Eslövs kommun

Utbildningen har som mål att ge fördjupade kunskaper om det normala åldrandet, vanligt förekommande somatiska, psykogeriatriska sjukdomar eller tillstånd samt dess konsekvenser för den äldre människans dagliga liv.
Utbildningens mål är att utveckla studentens förmåga att samverka med kolleger, anhöriga och andra berörda parter, samt att uppfatta och nalysera den åldrade människans hela livssituation och livsmiljö.
Ett annat övergripande mål är att den studerande ska ha utvecklat sin förmåga att arbeta med utvecklingsoch kvalitetsfrågor.
Utbildningen har två inriktningar:

Geriatrik/gerontologi syftar till att ge en fördjupad kunskap om det normala åldrandet, vanligt förekommande somatiska och psykogeriatriska tillstånd samt dess konsekvenser.
Funktionshinder/utvecklingsstörning syftar till att ge en fördjupad kunskap om olika funktionshinder; fysiska, psykiska och sociala samt dess konsekvenser. (56 KY-poäng)

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss