logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Inköp och Supply Management

Campus Varberg

- För dig som vill ha varierande arbetsuppgifter och goda karriärmöjligheter!
Inköpsfunktionens betydelse för företagens lönsamhet och utveckling är stor och kommer
att öka. Det ställer höga krav på god tillgång till strategisk inköparkompetens. Men, idag
råder det brist på välutbildade inköpare!
Inköp får successivt vidgade arbetsuppgifter och befogenheter. Från att tidigare ha varit en i
huvudsak administrativ enhet har inköp fått en allt mer kommersiell och strategisk funktion.
Samtidigt är allt fler funktioner i företagen involverade i inköpsfrågor. Detta har medfört
att kraven på kompetens hos personer som skall arbeta med inköp eller inköpsrelaterade
arbetsuppgifter har blivit allt högre.
Genom ett brett innehåll av arbetsuppgifter erbjuder inköparyrket stora karriärmöjligheter.
Personal med specialkunskaper inom inköpsområdet efterfrågas till samtliga branscher, alla
typer av företag och offentliga organisationer. Inköpskompetens krävs allt oftare även inom
andra yrkeskategorier som till exempel marknadsförare, tekniker och ingenjörer, vilka ofta
kommer i kontakt med inköpsfrågor i sin vardag. Att kombinera ett ordinarie yrkeskunnande
med inköpskompetens skapar unicitet, konkurrenskraft och ökar anställningsbarheten. (85 KY-poäng)

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss