logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Systemutvecklare med .NET

Campus Varberg

Utbildningens huvudmål är att svara mot de ökande krav på kompetens som ställs av företag och organisationer inom och utanför IT-branschen.
Det allmänna målet för studierna är att du genom utbildningen skall tillägna dig kvalificerade kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna arbeta självständigt på ett kvalificerat sätt inom IT-sektorn. Utbildningen, som är tvåårig, anordnas av Campus Varberg/CLL och bedrivs på Ljud och Bildskolan i Varberg. Du läser ämnen som Webbdesign, Databasmodellering, Objektoreinterad programmering,
Applikationsutveckling med ASP.NET, Databasdesign och projektstyrning. Du tränas i att bygga avancerade datasystem, i huvudsak internetbaserade, med fokus på användbarhet och stor inbyggd säkerhet. Detta görs genom att
kombinera traditionell systemutveckling med den senaste tekniken för att bygga säkra webbsystem - .NET-tekniken. Ett genomgående tema i utbildningen är objektorienterad systemutveckling. Stor vikt kommer även att läggas på systemintegration. Du skall efter avslutad utbildning kunna arbeta självständigt eller i grupp
på ett IT-företag, företag som har egen IT-avdelning eller utbildningsföretag men även arbeta som egen företagare/konsult. Tänkbara yrkesval kan vara programmerare, systemutvecklare, webbdesigner, projektledare eller lärare.
Vidare skall du efter avslutad utbildning ha förutsättningar för att kunna följa utvecklingen inom yrkesområdet och ha en insikt om behovet av (och medansvaret för) den kontinuerliga kompetensutveckling som är en naturlig del
av arbetet i lärande organisationer.

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss