logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

International Baccalaureate

Är du intresserad av att läsa eller arbeta utomlands?

Då är kanske International Baccalaurate Diploma Progamme något för dig?

Programmet är ett studieförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år. En oberoende organisation, International Baccalaureate Organization (IBO) garanterar utbildningens innehåll och kvalitet. De har sitt huvudsäte i Geneve, Schweiz.
Undervisningsspråket är engelska. IB-programmet är ett 2-årigt program. Svenska skolor erbjuder ett preparandår (åk 1 på gymnasiet).

Preparandåret
Då läser du nationella (svenska) kurser fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under preparandåret hämtas från NV- och SP-programmens kursutbud och kan se lite olika ut på skolorna.

De två IB-åren
Under dessa två år väljer eleverna sex kurser enligt International Baccaleurate:s internationella läroplan.
Grupp 1 Language A (modersmålet) svenska
Grupp 2 Language B ytterligare ett språk tex. engelska, tyska, franska eller spanska
Grupp 3 Individuals and Societies: historia, geografi, ekonomi, filosofi, psykologi m.m.
Grupp 4 Experimental Sciences: biologi, kemi, fysik, miljösystem
Grupp 5 Mathematics: matematik för naturvetare eller samhällsvetare
Grupp 6 Electives: ett estetisk ämne eller ytterligare ett ämne ur grupp 2-5.

Minst tre och högst fyra ämnen studerar man på en högre nivå. De övriga ämnena på en lägre nivå.
Utbildningen avslutas med examen i de ämnen som eleven valt. Alla ämnen betygssätts i en skala från 1 (minimum) till 7 (maximum). Man måste ha minst 24 poäng av möjliga 45 för att få IB-diplom.

Ytterligare tre delar ingår i utbildningen
• Theory of Knowledge, en kurs som ger insikt om sambanden mellan olika kunskapsområden.
• Creativity Action and Service, projekt för att göra en insats för andra utanför skolan.
• Extended Essay, fördjupade studier i ett ämne med eget arbete som redovisas i form av en uppsats.

IB-programmet ger dig grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige. Hur den särskilda behörigheten bedöms finns angivet på VHS webbplats i ett pdf-dokument.

Olika inriktningar och skolor

International Baccaleureate (5)

Möjliga yrken

Advokat
Arkeolog
Arkitekt
Art director
Biolog
Byggnadsingenjör
Copywriter
Datayrken
Dietist
Ekolog
Ekonom
Farmaceut/Apotekare
Fastighetsmäklare
Flygledare
Flygvärdinna
Företagsledare
Författare
Geolog
Hälsopedagog
Industridesigner
Journalist
Officersyrken
Väktare

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss