logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Pilot

Kapten, Pilot, Styrman

Arbete
En Trafikflygare är pilot på ett flygplan i den civila luftfarten som planerar och genomför en flygning på uppdrag av ett flygbolag. Arbetet är ansvarsfullt och passar dig som är tekniskt intresserad, har god fysik och som inte har något emot oregelbundna arbetstider.


Att vara trafikflygare innebär mycket mer än att flyga flygplan. Redan före flygningen ska bland annat färdplanen tas fram. För att färdplanen ska bli korrekt samlar trafikflygaren in information om antalet passagerare, lastens vikt, vilket väder det är på de ställen planet ska passera med mera. Uppgifterna i färdplanen matas in i en dator som styr autopiloten. Det är autopiloten som håller kursen och flyghöjden under flygningen.

Före starten måste flygplanet inspekteras på utsidan för att se till att det inte finns några yttre skador eller is. Inne i planet kontrollerar piloten att instrument, reglage och motorer fungerar. Loggboken och checklistor anger vad piloterna ska kontrollera.

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kapten som fattar alla beslut men gör det i samråd med styrman. Innan du som pilot har möjlighet att bli kapten måste du arbeta ett visst antal år som styrman.

Styrmans uppgift är att backa upp kapten med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kapten och styrman delar på arbetet; den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, medan den andre flyger.

Precis före själva flygningen begärs ett tillstånd att starta från flygledningen. Under flygningen övervakar kaptenen och styrmannen autopiloten och andra instrument. Man har hela tiden radiokontakt med flygtrafikledningar längs vägen och även med andra flygplan. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika saker som kan inträffa under flygningen, som till exempel turbulens.

Före landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss