logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Plåtslagare

Plåtslagare, Ventilationsplåtslagare

Arbete
Som byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare utför du ett hantverk. Du tillverkar och monterar detaljer och föremål av plåt. Till din hjälp har du olika tekniska hjälpmedel men ett gott handlag och sinne för form är en bra grund för en plåtslagare.


Som byggnadsplåtslagare arbetar du mestadels ute på byggarbetsplatser men du utför också arbeten i verkstaden.

I verkstaden tillverkar du plåtdetaljer efter ritningar eller egna måttagningar. Du klipper, falsar och bockar kanter som sedan formas till plåtbeslag, lister, fönsterbleck, takrännor och stuprör.
Du arbetar med material som lackerad plåt, koppar, rostfritt, bly eller zink. Du använder handverktyg och maskiner.

Oftast monterar du sedan själv de föremål du tillverkat i verkstaden ute på byggnaden. En hel del av byggnadsplåtslagarens arbetsmaterial är idag dock fabrikstillverkat.

Vanliga arbetsuppgifter för byggnadsplåtslagaren är att montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Vid plåtbeklädnad av fasader kan du även tilläggsisolera och ibland målar du plåttaket som du monterat.

Plåtslagarna utför också underhållskontroller av tidigare utförda plåtarbeten på tak och fasader. Du kontrollerar, skriver besiktningsprotokoll och föreslår åtgärder.

Den nya lättbyggnadstekniken innebär att man bygger husstommar i tunnplåt. En av dina arbetsuppgifter som byggnadsplåtslagare kan i framtiden bli att montera hela husstommar.

Byggnadsplåtslagare arbetar i självstyrande grupper av varierande storlek men kan också arbeta ensamma. Du utför då arbetet självständigt, ofta utifrån en arbetsbeskrivning.

För att inte skada känsliga takmaterial vid nedtagning av snö och is på vintern anlitas byggnadsplåtslagare för att skotta snö från taken.

Som ventilationsplåtslagare installerar du ventilationssystem i byggnader. Du monterar, utför service och reparerar systemen. Ibland tillverkar du själv delar av anläggningen. Du arbetar efter en färdig ritning eller tar själv mått och gör en ritning. Du klipper, falsar och bockar kanter och formar plåtdetaljer. En stor del av arbetsmaterialet är fabrikstillverkat. Du monterar ventilationskanaler med tillhörande fläktar och aggregat. Du ställer också in och justerar styr- och reglersystem för större ventilationsanläggningar.

Enligt riksdagsbeslut ska återkommande funktionskontroller göras på ventilationssystem i bland annat bostäder, skolor, vårdlokaler och kontorsbyggnader. Ventilationsplåtslagaren kontrollerar då till- och frånluftsventilation, mäter luftflöden, kontrollerar värmeväxlare, skriver besiktningsprotokoll och föreslår förbättringsåtgärder.

Byggnads- och ventilationsplåtslagare arbetar ofta på höga höjder så du bör inte vara höjdrädd om du väljer något av dessa yrken. Arbetet utförs ibland i trånga utrymmen och i obekväma arbetsställningar. Bestämmelser angående säkerhetsanordningar och skydd är väl reglerade i lag.

Vad ska man läsa:

Industritekniska programmet
Bygg och anläggningsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss