logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Polis

Biträdande forensiker, Forensiker, Kommissarie, Kriminaltekniker, Livvakt, Nationella Insatsstyrkan, Närpolis, Rättsläkare, Säkerhetspolisen

Polisens uppgift är att minska brottslighet och skapa trygghet. Det brottsförebyggande arbetet underlättas bland annat genom en polisorganisation där närpoliser har ansvaret för en stor del av det dagliga arbetet. En närpolis ska kunna arbeta inom flera områden, till exempel trafik och övervakning, men också med vissa av de brottsutredningar som tidigare gjorts vid kriminalavdelningarna.

Din arbetsuppgift som polis kan vara att patrullera vissa geografiska områden i bil eller till fots och ingripa när någon behöver din hjälp eller om du ser något misstänkt. Ibland får polisen akuta utryckningsuppdrag, till exempel om en butik blivit rånad eller om det har hänt en trafikolycka. Övervakning av idrottsevenemang, popgalor och demonstrationer ingår i arbetet. Vid trafikövervakning kontrolleras hastighet, nykterhet eller fordonens utrustning och last.

I sitt arbete har polisen kontakt med många människor och det är viktigt att kunna utveckla relationer och ha vilja att stödja och hjälpa.

Polisen informerar olika grupper i samhället om hur man förebygger brott. Till exempel deltar man i trafikundervisningen samt lag- och rättsundervisningen i grundskolan. Det händer också att polisen deltar i narkotikakampanjer tillsammans med exempelvis skola, socialtjänst, kriminalvård och tull.

När brott har begåtts tar polisen emot brottsanmälningar från allmänheten. I samband med ett ingripande, där det finns misstanke om brott, gör polisen en utredning. Om det gäller enklare ärenden utreder närpolisen omständigheterna kring brottet. Det kan till exempel gälla att förhöra vittnen och misstänkta samt de människor som anser att de blivit utsatta för brott. Polisen gör också tekniska undersökningar som att säkra fingeravtryck eller samla in viktiga föremål vid brottsplatsen. I utredningen kan också ingå att fotografera och göra skisser.

Polisen spanar också efter till exempel misstänkta personer och försvunna föremål och skriver rapporter och protokoll efter olika ingripanden och händelser.

En del poliser har speciella uppgifter som hundförare, ridande polis eller sjöpolis. Man kan också arbeta inom Fjällräddningstjänsten eller inom Svenska Polisflyget. Polisen deltar även i internationellt polissamarbete.

När man avslutat polisutbildningen kallas man assistent och kan senare söka anställning som inspektör. Därefter kan det bli aktuellt att söka tjänst som kommissarie.

En kommissarie är arbetsledare för poliser och annan personal, till exempel vid en kriminalavdelning eller ett närpolisområde. En del kommissarier är specialiserade och är chefer exempelvis för en ordningsavdelning, narkotikarotel eller spaningsrotel.

Kommissarien är ansvarig för att det praktiska arbetet på en avdelning fungerar enligt budget och andra planer.

Som kommissarie tar man beslut om att gripa misstänkta, hämta till förhör eller släppa misstänkta fria. Du utreder brott, exempelvis trafikbrott, stölder och våldsbrott, narkotika- och skattebrott. Ibland är kommissarien förundersökningsledare, vilket bland annat innebär att besluta vad som ska göras i brottsutredningar, till exempel förhör med misstänkta, brottsoffer och vittnen.

Säkerhetspolisen (Säpo)
Säkerhetspolisen är en polisorganisation. Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sveriges säkerhet mot allvarliga hot som spionage, terrorism och annat politiskt motiverat våld. För att få anställning hos Säkerhetspolisen ska man antingen vara polis eller specialist inom till exempel data, analys, teknik, språk, vetenskap, ekonomi eller administration. Utöver poliser arbetar bland annat jurister, samhällsvetare, tekniker och språkvetare hos Säkerhetspolisen. Svenskt medborgarskap är ett krav eftersom anställningen vid Säkerhetspolisen är placerad i en säkerhetsklass.

Handläggare vid Säkerhetspolisens operativa enheter arbetar bland annat med att skaffa fram information om förhållanden som kan vara betydelsefulla för Sveriges säkerhet och för bekämpningen av terrorism. Informationen bearbetas och analyseras. Säkerhetspolisen samarbetar med många andra myndigheter i Sverige och utomlands, till exempel försvarsmakten.

För att arbeta som livvakt vid personskyddsverksamheten inom Säkerhetspolisen krävs att man har minst fem års yrkeserfarenhet som polis. Det krävs också att den sökande blivit godkänd i ett antal psykologiska och fysiska tester samt språk- och vapentester.

Arbetet som livvakt hos Säkerhetspolisen innebär bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen, kungafamiljen samt utländsk diplomatisk personal och vid statsbesök eller liknande händelser. Resor både inom Sverige och utomlands ingår i arbetet.

Nationella insatsstyrkan
Nationella insatsstyrkan NI tillhör Rikskriminalpolisen. NI:s huvuduppgift är att utgöra samhällets yttersta resurs vid exceptionella situationer som till exempel terroristangrepp. NI kan anlitas vid gisslansituationer, ingripanden mot beväpnade farliga personer, farlig husrannsakan, polistaktiska förhandlingar, spaning i svårtillgänglig miljö samt dykuppdrag. Man måste genomgå hårda fysiska och psykologiska tester för att bli antagen.

Kriminalteknik/rättsmedicin
I Sverige finns det flera yrkesgrupper som arbetar med kriminalteknik, analyser av material som hittas i samband med brottsplatsundersökningar och med rättsmedicinska undersökningar. Konkurrensen om arbeten är stor.

En kriminaltekniker är en polis som arbetar vid en av de kriminaltekniska rotlar som finns vid landets polismyndigheter med att undersöka brottsplatser.

En del av de insamlade spåren från brottsplatserna undersöker man själva på roteln medan andra skickas vidare till Statens kriminaltekniska laboratorium SKL för analys. Där arbetar forensiker med att analysera det inkomna materialet och med att avge utlåtanden som används inom rättsväsendet. Biträdande forensiker arbetar med mer rutinbetonade undersökningar. De flesta forensiker och biträdande forensiker har minst tre års högskoleutbildning inom exempelvis kemi eller biologi. Många av dem har studerat längre.

Vid Rättsmedicinalverket arbetar bland annat rättsläkare, rättsmedicinska assistenter och biomedicinska analytiker med rättsmedicinska undersökningar. Exempelvis genomför en rättsläkare rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polismyndigheterna och biträder dessa vid identifiering av avlidna. Rättsläkaren medverkar i brottsplatsundersökningar och som sakkunnig i domstol. Rättsläkaren avger också yttranden i komplicerade ärenden som rör skador och hur dessa uppstått.

Vid Rättsmedicinalverket görs också rättskemiska undersökningar som omfattar både avlidna personer och personer som är misstänkta för rattfylleri eller drograttfylleri. Undersökningarna visar om personen har använt alkohol, narkotika eller något läkemedel.

Rättsgenetiska undersökningar är huvudsakligen faderskapsundersökningar men också familje- och släktutredningar samt analyser för att identifiera avlidna.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss