logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Professor

Doktorand, Forskarassistent, Klinisk assistent, Lärare, Professor, Universitetsadjunkt, Universitetslektor


Arbete
Om du arbetar som lärare inom högskolan är forskning och undervisning ofta tätt sammanlänkat. Du ska dela med dig av dina kunskaper till studenter som har olika förkunskaper.

Ditt arbete kan innehålla olika mycket undervisning och forskning. Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Det finns också de som har stora inslag av forskning i sitt jobb och som nästan inte undervisar alls.

Du kan undervisa studenter på många olika nivåer. Dels kan du undervisa i grundutbildningen på högskolan eller universitetet. Då jobbar du med studenter som läser en grundläggande högskoleutbildning. Du kan också undervisa studenter som håller på med forskarutbildning. Då har de studerat sitt ämne ganska länge och befinner sig i början av sin forskarkarriär.

En universitets- och högskolelärare kan ha många olika titlar. Beroende på vilken ställning du har och hur meriterad du är kan du bland annat kallas universitetsadjunkt, universitetslektor, forskarassistent eller professor. Forskarassistenterna arbetar i huvudsak med forskning och har tidsbegränsade läraranställningar.

För att få tjänst som lektor, forskarassistent eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning och undervisning. Mer om de exakta krav som ställs kan du läsa under fliken ”utbildning”.

Det finns också tjänster för den som inte är lika meriterad. Du börjar ofta din forskarkarriär som doktorand. Då kan din tjänst se olika ut, men i ditt jobb kombineras ofta en mindre del undervisning av studenter med eget arbete med en avhandling.

Du kan antingen ha en doktorandtjänst eller klara din försörjning genom att arbeta som assistent eller amanuens vid universitetet. Då ingår ofta också administrativa uppgifter i jobbet. För att bli amanuens krävs inte alltid att du är forskarstuderande, utan du kan själv just ha avslutat din grundutbildning. Assistenttjänsten är alltid kombinerad med utbildningsbidrag för doktorander. Inom klinisk utbildning och forskning finns kliniska assistenter. De ska ha läkar- eller tandläkarexamen eller vara antagna till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde. Amanuens- och assistenttjänster är tidsbegränsade.

I jobbet som universitets- och högskolelärare ingår att göra pedagogiken bättre och planera utbildningen. Du handleder också studenterna i deras arbete. Deras studieresultat ska bedömas och examineras. Även administrativt arbete och studievägledning kan ingå i arbetet liksom att utveckla nya kurser.

I övrigt kan arbetet som universitets- och högskolelärare variera beroende på var och inom vilket ämnesområde du arbetar. Att vara lärare inom humaniora är ofta ett ensamjobb. Inom teknik eller medicin däremot är lagarbete vanligt. Inom vårdområdet har det börjat komma lektors- och adjunktstjänster där det också ingår klinisk verksamhet, till exempel som sjuksköterska.

Kännetecknande för alla jobb där forskning ingår är att det är konkurrens för att komma vidare i karriären. Alla dina meriter bedöms ständigt och arbetsklimatet kan därför vara pressande. Du har ofta stor frihet att lägga upp dina arbetstider och är själv ansvarig för att ditt arbete ger resultat.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss