logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Programmerare

Applikationsutvecklare, Programvarukonstruktör, Systemförvaltare, SystemprogrammerareArbete
Programmeraren är med och skapar framtidens datorprogram. Arbetet kräver samarbetsförmåga och noggrannhet kombinerat med ett väl utvecklat logiskt tänkande.


På en del arbetsplatser finns specialiserade programmerare som skriver mer omfattande programmeringsuppgifter. På andra ingår programmeringen i systemutvecklarens uppgifter.

Programmerare kan arbeta med allt ifrån dataspel eller spel för mobiltelefoner till avancerade styrsystem för tillverkning i industrin. Vanligen arbetar han/hon utifrån riktlinjer eller instruktioner som systemutvecklaren dragit upp eller diskuterar själv förutsättningarna med beställarna av programmet. Gränserna mellan systemutvecklare och programmerare blir allt mer flytande.

Programmeraren analyserar problemen och bestämmer vilka steg som behöver tas i vilken ordning och översätter instruktionerna till kommandon i ett programspråk.

Programmeraren använder olika programmeringsspråk för att ge datorn instruktioner. Vilket programmeringsspråk som används varierar och programmerare är vanligen specialiserad på ett eller flera språk. Man måste vara beredd att lära sig nya språk när utvecklingen går framåt och gamla programmeringsspråk blir omoderna.

Under arbetet måste hela tiden programmet testas så att det fungerar som det är tänkt. Om fel uppkommer ska programmeraren analysera och rätta dem. Medan man arbetar ska man dokumentera det man håller på med. Det görs för att andra sedan ska kunna ändra och komplettera programmet.

Många programmerare har till uppgift att utveckla och underhålla program som redan finns. En stor del av programmerarens arbete är att hålla på med felsökning och att ändra i färdiga program.

Som applikationsutvecklare arbetar man med att utveckla tillämpningar och anpassa standardprogram efter sina uppdragsgivares behov.

Som programmerare kan man också kallas systemprogrammerare som är specialiserad på att programmera styrsystem. Han/hon anpassar till exempel färdiga program till en anläggnings egna datorer och system och analyserar och avhjälper fel i styrprogram. Systemprogrammering har ett mycket tekniskt innehåll.

Att programmera är ett tålamodsprövande arbete. Du måste arbeta disciplinerat fast det ibland tar längre tid än väntat innan du når resultat. Arbetet kräver att du kan hitta bra lösningar på programmeringsproblem. Du måste också vara logisk och arbeta noggrant och metodiskt.

Mjuka egenskaper som samarbetsförmåga är ett måste för en programmerare. Det kan också finnas inslag av ensamarbete. Programmeraren har ofta själv ansvaret för att nå resultat vid en viss tid.

Du kan också också kallas programvarukonstruktör eller systemförvaltare.

Programvarukonstruktörer utvecklar avancerade program. Ofta omfattar programvaruutvecklingen både analys, design, kodning, testning och underhåll.

Systemförvaltare ansvarar för och sköter system som är i drift. Han/hon underhåller, förbättrar och vidareutvecklar system. I uppgifterna kan också ingå att utbilda dem som använder systemen och delta i inköp av utrustning och programvara.

Gränserna mellan olika datayrken blir allt mer flytande

Vad ska man läsa:

Teknikprogrammet
El - och energiprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss