logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Psykolog

Arbete
Som psykolog ska du motivera människor att försöka förbättra sin livssituation. Med din hjälp ska människor upptäcka sina resurser och behov. Du kan också arbeta med att handleda och ge råd och stöd till dem som i sitt jobb möter människor med svåra problem och som själva utsätts för stress, till exempel socialsekreterare.


Som psykolog känner du till vilken hjälp människor kan behöva som mår psykiskt dåligt, är psykiskt labila eller störda. Men du vet också hur vi människor fungerar när vi är helt friska, tillsammans med andra eller för oss själva, hemma och på jobbet. Du kan därför hjälpa människor att påverka sina liv, sina vanor och sitt beteende.

Psykologer finns idag inom alla sektorer i samhället. Nedan finns några exempel på var du kan arbeta som psykolog, men det finns också många andra möjligheter.

Människor som hamnar i en kris hamnar ofta hos sjukvårdens psykologer. Här träffar du som psykolog även människor som har psykiska störningar eller sjukdomar. På sjukhuset arbetar du ofta i team med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal. Psykologen ska tillsammans med dem utreda vilka patientens problem är och sedan försöka behandla dem.

Även i företag och organisationer finns psykologer. Där kan du till exempel arbeta med att förändra organisationen på arbetet eller arbeta med personaladministration. Du är ofta med och hjälper företag att anställa rätt folk eller utbildar chefer till att bli bättre på ledarskap.

I skolan finns också psykologer. Där jobbar psykologen bland annat med barn och ungdomar som har det svårt i skolan på något sätt, de kanske har svårt att hänga med eller är utsatta för mobbning. Psykologen stödjer även lärare och planerar hur resurserna skall styras till dem som bäst behöver dem.

I socialtjänsten kan du som psykolog stödja personalen i arbetet med svårare ärenden. Du kan också vara konsult där dina speciella kunskaper om människor behövs. I förskolan och inom äldreomsorgen fyller du ungefär samma funktion.

Andra områden där du hittar psykologer är inom kriminalvården, inom arbetsmarknadsverket, försvaret, företagshälsovården, på universiteten och på många andra ställen.
Inom idrottsvärlden har det blivit allt vanligare att anlita idrottspsykologer, som bland annat arbetar med mental träning, både för elitidrottsmän och motionsidrottare.


Specialistpsykologer utvecklar metoder och strukturer inom olika verksamhetsområden, kan fungera som mentorer för andra psykologer samt utför praktiskt psykologarbete på avancerad nivå.

Psykologyrket ställer krav på att du kan samarbeta med andra. Du arbetar ofta i lag och måste kunna skapa goda kontakter. Självfallet måste du också vara intresserad av människor och vara beredd att möta människor som har det svårt. Det är viktigt att du kan hålla din egen person och livssituation utanför arbetet och inte tar med dig jobbet hem.

Dina viktigaste verktyg som psykolog är du själv och din vetenskapliga och metodologiska skolning för att förstå och hjälpa andra. Du kan också använda dig av tester av olika slag, rollspel eller psykologiska behandlingsmetoder för att hjälpa dina klienter.

Psykoterapeuter är specialiserade på att behandla psykologiska eller psykosomatiska besvär med hjälp av psykoterapi. Behandlingen kan ske som kort- eller långtidsterapi för individer, familjer eller grupper. Några exemisk psykoterapi, beteendeterapi, musikterapi, bildterapi, kristerapi.
Många psykoterapeuter är egna företagare med egen praktik.

I Sverige finns ungefär 7 000 psykologer. Cirka 4 000 arbetar i landsting och kommuner och 1 500 arbetar statligt. Ytterligare cirka 300 är privatanställda och cirka 800 har privat praktik.

Efter några år som psykolog kan du specialisera dig mot olika verksamhetsinriktningar.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss