logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Revisor

Auktoriserad revisor, Ekonom, Godkänd revisor, Internrevisor, Junior revisor, Revisorsassistent, Skatterevisor

Arbete
Som revisor kommer du i kontakt med alla slags företag från den lilla kvartersbutiken till det stora internationella företaget med bolag i många länder. Utöver att granska siffror är revisionsarbete i högsta grad ett kontaktarbete som innebär samarbete med många andra personer och du måste kunna skapa förtroende för din person.

Som revisor granskar du en verksamhets redovisning och förvaltning, det vill säga hur ledningen styr verksamheten. Med hjälp av den information som framgår i redovisningen och i andra ekonomiska rapporter analyserar du om företagets ekonomi är god och om verksamheten bedrivs effektivt. Att undersöka om det finns fungerande interna kontrollsystem ingår också i arbetet. Revisorn ger råd om vad man bör förbättra inför ett nytt verksamhetsår. Iakttagelser och bedömningar sammanfattas i en granskningsrapport. Revisorn gör också en kort revisionsberättelse.

En revisor kan fungera som rådgivare inom andra områden än redovisning och skatt. Revisorn som har erfarenhet från många olika företag och branscher kan vara rådgivare när affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer tas i bruk. Andra vanliga uppgifter är att hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar, exempelvis värdering i samband med att ett företag ska överlåtas. Att ge råd om vilken företagsform som är bäst när ett företag ska etablera sig kan också ingå i arbetet.

Att arbeta som revisor innebär att man är ute på uppdrag en stor del av arbetstiden. Därför måsta man som revisor vara flexibel och kunna hantera olika situationer. Revisionsarbetet kan vara koncentrerat till vissa perioder under året, vanligen vinterhalvåret. Det kan innebära att arbetstiden varierar över året.

Utöver att granska siffror innebär revisionsarbetet många möten med människor och samarbete i olika arbetsgrupper. Det är därför viktigt att du som revisor har samarbetsförmåga, är utåtriktad och har lätt att få kontakt. En bra revisor bör också ha mod, integritet och kunna ta egna initiativ.

Som revisor kan du specialisera dig på till exempel systembaserad revision och sköta revision i komplexa datormiljöer eller utveckla revisionsprogram för att gå in och göra kontroller i företagens datasystem. Andra möjligheter är att bli expert på skattelagstiftning eller på internationell redovisning.

Som nyexaminerad civilekonom börjar man som junior revisor/revisorsassistent. Det innebär att man assisterar mer erfarna kolleger i granskningsarbetet för att på sikt kunna arbeta mer självständigt.

Revision i aktiebolag görs av revisorer som har examen som godkänd revisor eller auktoriserad revisor. De är anställda vid revisionsbyråer eller har egen byrå.

Internrevisorer är anställda i företag, myndigheter och organisationer. Som internrevisor granskar du hur effektivt verksamheten styrs och om den ekonomiska redovisningen är rättvisande och görs enligt de lagar och regler som gäller.

Skatterevisorer arbetar hos skattemyndigheter med att kontrollera företags räkenskaper och göra andra kontrollutredningar inom företagsbeskattningen. I stat och kommun arbetar ett stort antal revisorer - många vid Riksrevisionen (f.d. Riksrevisionsverket).

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss