logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Advokat

Som advokat arbetar du med förhandlingar i domstol. Advokaten är ombud för ett företag eller en person vid en tvist av något slag. Under rättegången förhör advokaten vittnen och parter och lägger fram sin syn på ärendet på ett klart och överskådligt sätt. I allmänhet är det muntliga förhandlingar i domstolen. Men gäller det en tvist där en myndighet är motpart, till exempel omprövning av en taxering, är handläggningen oftast skriftlig. Advokater som arbetar med familjerätt kanske är i domstol flera gånger i veckan, andra betydligt mer sällan. Mycket av den rådgivande verksamheten sker på advokatbyrån eller ute i företagen.

Även om en advokat ska kunna arbeta inom många olika områden har det blivit vanligt under senare år att specialisera sig inom något eller några områden.

Många advokater arbetar med affärsjuridik. De hjälper till med att tolka och granska avtal. Att upprätta avtal och köpekontrakt eller ge råd och hjälp till exempel vid start eller överlåtelse av ett företag kan också ingå i arbetet. Advokaten för ofta muntliga och skriftliga förhandlingar med sin uppdragsgivares motpart eller dennes ombud. Det är också vanligt att en jurist ingår i styrelsen i olika bolag. Som expert på skatterätt ger advokaten råd om skatteplanering och har hand om kontakterna med skattemyndigheterna. Inom affärsjuridiken kan man också vara inriktad på så kallad immaterialrätt, vilket innebär att hjälpa personer som vill skydda sitt namn, sin idé eller sitt verk för att kunna tjäna pengar, exempelvis ett musikstycke eller ett dataprogram. Arbetet kan även handla om att ge juridisk hjälp till företag som vill få patent på en produkt.

Advokater som arbetar med familjerätt ger råd om arv och testamenten, äktenskapsförord och regler för skilsmässa. De utreder vilka tillgångar och skulder en avliden person lämnat efter sig, en boutredning, och avvecklar dödsbon.

Det finns också advokater som ofta har uppdrag som konkursförvaltare och leder arbetet med att avveckla eller ombilda företag som gått i konkurs.

Som advokat kan man också få i uppdrag att försvara någon som är misstänkt för brott och som också utanför rättssalen behöver vägledning och hjälp. För att förbereda sig läser advokaten igenom förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som finns i ärendet och träffar klienten för samtal och söker fram de rättsregler och den praxis, det vill säga hur man dömt i andra liknande fall, som är tillämpliga.

Både vid förhandlingar i domstol och i övrigt förändras ofta situationen snabbt och som advokat måste man vara beredd på att snabbt ta ställning till nya och oväntade situationer. Advokaten måste också ha förmåga att lyssna och kunna sätta dig in i andra människors situation. Det främsta arbetsredskapet är språket och det är viktigt att vara tydlig och kunna uttrycka sig klart i tal och skrift. Det är också viktigt att en advokat är logisk och saklig i sin argumentering.

Som advokat är man anställd på en advokatbyrå, har egen advokatbyrå eller är delägare i en advokatbyrå tillsammans med flera andra advokater. De flesta advokater arbetar på små byråer med tre eller färre jurister. Jurister som ännu inte är advokater arbetar på advokatbyråer som biträdande jurister.

Utbildning
Bara den som är medlem i Sveriges Advokatsamfund får kalla sig advokat. För att bli antagen som medlem måste du ha juris kandidatexamen (jur kand) och fem års väl vitsordad praktisk juridisk verksamhet med minst tre års arbete på en advokatbyrå. Notariemeriteringen räknas in i dessa, men är inget krav. Däremot har de flesta som anställs som biträdande jurister meriter inom IT och ekonomi samt språkkunskaper. Du måste vara medborgare i Sverige eller i något av de andra EES-länderna. Enligt ett EU-direktiv kan den som är advokat i ett EES-land under vissa villkor också arbeta som advokat i andra medlemsländer. För att bli medlem i Sveriges Advokatsamfund krävs att man genomgår en advokatexamensutbildning och avlägger advokatexamen.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss