logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Sjukgymnast

Arbete
Kan du motivera människor att göra sitt bästa i svåra situationer? Är du bra på att samarbeta och komma överens med andra? I så fall har du några av de egenskaper som är bra att ha som sjukgymnast.


Som sjukgymnast jobbar du både med att förebygga att människor blir sjuka och med att behandla smärta och olika problem som patienter har med att röra sig eller med att fungera på andra sätt. Dina patienter kan till exempel ha ont i ryggen, ha svaga muskler, vara stela, ha dålig kondition eller andningsbesvär. Som sjukgymnast är det också vanligt att du arbetar med människor med olika handikapp eller som har psykiska/psykosomatiska problem.

Arbetet sker i nära samarbete med läkare och ofta också med arbetsterapeuter. Du börjar alltid med att göra en undersökning. Tillsammans med patienten sätter du sedan upp ett mål och gör upp en plan för behandlingen. Du använder dig av många olika behandlingsformer. Några exempel är styrke- och konditionsträning och koordinationsträning. Det är också vanligt att du arbetar med att lära patienten att slappna av eller jobbar med andningsgymnastik. Du ordinerar också, provar ut och tränar patienterna att använda tekniska hjälpmedel, främst förflyttningshjälpmedel. Patienten kan inte alltid bli helt frisk, så målet kan också vara att din patient ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Du utvärderar också effekterna av behandlingen.

Du kan också arbeta förebyggande och undervisa olika yrkesgrupper i hur de genom att förändra sin arbetsteknik och sina arbetsställningar kan undvika skador. Ibland arbetar du också med idrottsmän.

Många sjukgymnaster arbetar också med företagshälsovård. De kallas ofta företagssjukgymnaster.

Inom företagshälsovården arbetar också ergonomer/sjukgymnaster med att kontrollera arbetsplatser och se till att hjälpmedel och utrustning är väl utformade. De ställer också diagnos och bedömer funktionssförmågan hos företagens anställda som har muskel-och ledbesvär och lider av stress. De analyserar sambandet mellan besvären och arbetsmiljön, föreslår åtgärder och gör handlingsplaner för rehabilitering. Friskvård är en annan uppgift för att förebygga ohälsa i arbetslivet.

Att kunna samarbeta och ha förståelse för andra människor är viktigt eftersom resultatet av arbetet många gånger är beroende av att man kan motivera patienten till att själv delta i träning och behandling.

De flesta sjukgymnaster arbetar på sjukhus och i primärvården, som innebär landsting, kommun eller privatpraktik med offentlig finansiering. Sjukgymnaster arbetar även i privata företag. Inom företagshälsovården finns ett tusental sjukgymnaster.

Utbildade sjukgymnaster kan också arbeta som hjälpmedelskonsulenter vid hjälpmedelscentraler inom landsting och sjukvårdsområden.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss