logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Sjuksköterska

Avdelningschef i sjukvården, Dialyssjuksköterska, Hygiensjuksköterska, Sjuksköterska, VårdutvecklareArbete
Som sjuksköterska är du omvårdnadsexperten som finns i patientens närhet. Du tar ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du handleder nyanställda och studerande och du fungerar ofta som arbetsledare. Du har också mycket kontakter med patienternas anhöriga.

Du arbetar också förebyggande och ger hälsoupplysning och råd. Sjuksköterskor har dessutom en del administrativt arbete. Det kan vara att föra omvårdnadsjournaler, skriva ut remisser och ha kontakter med andra myndigheter.

Det är ett omväxlande arbete och du kan arbeta inom många olika arbetsområden. Du kan arbeta på en vårdavdelning på ett sjukhus och ansvara för att patienterna får den personliga vård de behöver, eller på en mottagning eller en specialavdelning på ett sjukhus. Du kan också arbeta på en vårdcentral som mottagningssköterska eller som distriktssköterska och ha egen mottagning och göra hembesök. Du kan arbeta i en kommun med vården av äldre och handikappade. Andra arbetsplatser är skolan och företagshälsovården.

Grundutbildade sjuksköterskor arbetar vanligast på medicinska och kirurgiska avdelningar, inom äldrevården och på vårdcentraler men de kan också arbeta inom andra områden. Inom vissa specialiteter behövs dock specialistutbildning, till exempel anestesi- och intensivvård, operationssjukvård, onkologisk vård, ögonsjukvård, psykiatrisk vård, vissa tjänster inom barnsjukvård och som distriktssköterska. Sjuksköterskor kan också vidareutbilda sig till barnmorska och ha hand om vården vid förlossningar eller göra hälsoundersökningar av blivande och nyblivna mödrar.

För att bli en bra sjuksköterska bör du kunna leva dig in i och förstå patienternas och anhörigas situation och vara lyhörd och öppen i kontakterna. Du är i första hand omvårdnadsexpert men du behöver också ha tekniskt och matematiskt kunnande. Felräkningar vid dosering av injektioner eller läkemedel kan få ödesdigra konsekvenser för patienten. Som specialistutbildad sjuksköterska inom vissa områden, till exempel anestesisjukvård, intensivvård och onkologi, arbetar du med avancerad teknisk utrustning samtidigt som omvårdnaden är en viktig del i arbetet.

Sjukvårdsarbete är ett lagarbete och du samverkar med många andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

I programmet kan du läsa om exempel på yrkesinriktningar för sjuksköterskor. Se under Liknande yrken.

Det finns också andra specialiseringar. Du kan till exempel bli dialyssjuksköterska och arbeta med vård och hälsokontroll av patienter med njursjukdomar, eller hygiensjuksköterska och kontrollera och informera om hygien samt ge utbildning till sjukhuspersonal om hur man skyddar sig mot infektioner och hindrar smitta att sprida sig.

För att bli avdelningschef/avdelningsföreståndare på en vårdavdelning, en klinikmottagning eller en vårdcentral måste du ha erfarenhet som sjuksköterska. Du har det samlade arbetsledaransvaret på avdelningen och du ser till att verksamheten utvecklas. Du har hand om personalplanering och ansvarar för personalens kompetensutveckling. Du kan också ha ansvaret för budgeten. Som avdelningsföreståndare på en klinikmottagning eller vårdcentral deltar du också ofta i det praktising; en del sjukhuskliniker finns vårdutvecklare som arbetar med projekt inom omvårdnad och kvalitetsutveckling. De startar förändringsarbete, leder projekt, stöder personalen i utvecklingsarbetet och utvecklar metoder för kvalitetsarbetet. De ger också fortbildning till personalen i frågor om hur man ska utveckla vårdarbetet och om förändrade metoder.

Vad ska man läsa:

Barn- och fritidsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss