logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Socialsekreterare.

Arbete
Som socialsekreterare arbetar du med att ge hjälp och stöd till personer och familjer som har problem av olika slag. Ekonomiska svårigheter, missbruk, arbetslöshet, och problem inom familjen är några faktorer som kan komplicera livet. Med samtal och olika former av stöd försöker du hjälpa din klient att själv finna en lösning.

Socialsekreterarnas arbetsuppgifter ser olika ut beroende på hur socialtjänsten är organiserad i den kommun där man är anställd. Det vanligaste är att socialsekreterarna arbetar inom ett specialiserat område inom socialtjänsten.

En del av socialtjänsten är inriktad på arbete med att stödja människor i behov av ekonomiskt bistånd, socialbidrag. Du samtalar med klienten för att undersöka hur behovet av stöd ser ut. Kanske handlar det om ekonomiskt bistånd under en kortare tid, exempelvis vid en skilsmässa eller vid sjukdom. Då kanske du bara träffar din klient vid några få gånger, för att höra bakgrunden till problemen. Andra personer som söker hjälp kan helt sakna arbete och möjlighet till egen försörjning. Då kan ni ha en mer regelbunden kontakt under flera år, för att personen ska få stöd och hjälp att hitta en varaktig lösning. Det kan gälla boendet eller hjälp att finna en praktikplats för att komma ut i arbetslivet igen.

Andra exempel på arbetsuppgifter är förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor och familjerätt. Det kan också vara fall där du måste utreda fall med barn och ungdomar som far illa. I sådana fall kan familjen behöva ett omfattande stöd. Ibland är situationen kanske så allvarlig för barnet att en fosterhemsplacering blir aktuell. Detta är komplicerade ärenden, som fordrar noggrann utredning, och som kan medföra allvarliga ingrepp i människors liv.

Socialsekreteraren kan även arbeta inom missbruksvården Det kan handla om att motivera en person som missbrukar alkohol eller droger att frivilligt söka behandling. Ofta har du kontakt med klienten under en längre tidsperiod.

Vissa socialsekreterare arbetar aktivt uppsökande med barn och ungdomar. Har du den inriktningen kallas du fältassistent. Arbetstiderna är ofta kvällar och helger. Du arbetar ute i ungdomarnas miljöer och det är viktigt att ungdomarna känner förtroende för dig. Ibland kan du även samarbeta med skolan, fritidsverksamheten eller närpolisen. Myndighetsansvar kan ibland ingå i arbetsuppgifterna.

I dessa arbeten står mötet med människor i fokus, och du måste vara kunnig i hur samhället är uppbyggt och organiserat. Ofta samverkar du med andra myndigheter så som sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller frivårdsmyndigheten.

Arbetet kan upplevas som mycket engagerande, men du måste också ha förmågan att hålla distans till det du upplever i arbetet. Som socialsekreterare måste du vara intresserad av människor och ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation. Du bör även kunna formulera dig väl i tal och skrift. Det är du som i en utredning sammanfattar dina slutsatser och lägger ett förslag till beslut inför nämnden eller chefen.

Goda kunskaper i språk är värdefulla då du i arbetet möter människor som talar många olika språk. Idag försöker många kommuner att rekrytera socialsekreterare som är dubbelspråkiga och har olika etniska bakgrunder.
Yrkesområdet är stort för den som har en socionomexamen. Det är vanligt att man börjar arbeta som socialsekreterare.

Som socialsekreterare arbetar man oftast kontorstid, men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.

Det går att vidareutbilda sig till exempelvis familjerådgivare eller psykoterapeut.

Idag förekommer det även att socialsekreterare startar egen verksamhet eller tar uppdrag via rekryteringsföretag

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss