logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Svetsare

Automatsvetsare, Bågsvetsare, Elsvetsare, Europasvetsare, Gasskärare, Gassvetsare, Rörsvetsare, smed


Arbete
Som svetsare fogar du samman metalldelar med hjälp av olika svetsmetoder. Du arbetar med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.


Svetsare är anställda inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier.
Svetsning utförs exempelvis inom bilindustrin, vid broanläggningar, husbyggen, vid installation av rörsystem inom processindustrin, smidesarbete mm.

Ditt arbete som svetsare kan innebära allt från rutinbetonad skötsel av en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning av rörledningar och tryckkärl. Som automatsvetsare fogar du samman metalldelar med hjälp av en svetsrobot. Som rörsvetsare utför du kvalificerad svetsning i stål och rostfritt stål.

Du måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och uppbyggnad. Svetsfogens egenskaper får inte skilja sig från det omgivande materialets egenskaper. Fogen får till exempel inte påverkas på något annat sätt vid hastig uppvärmning eller avkylning.

Du använder dig av olika svetsmetoder, till exempel gassvetsning, metallbågsvetsning och gasbågsvetsning, beroende på det arbete du ska utföra.

Du utgår ofta från en ritning när du påbörjar ett svetsjobb. De detaljer som ska svetsas är antingen färdiga eller så måste du skära ut dem från plåt.
Borrning tillkommer ibland och montering av detaljerna kan även ingå i arbetet.

Nästan alla svetsarbeten måste utföras enligt särskilda föreskrifter. Kvalificerad svetsning kräver att du har avlagt prov för certifikat. Certifikatet gäller för viss svetsmetod under ett eller två år förutsatt att du arbetar praktiskt med denna metod. Det finns särskilda europalicenser,EN-287, för olika svetsmetoder.

Som gasskärare skär du efter ritningar ut detaljer av metallmateria. Du kapar också produkter som grovplåt och balkar. Dina verktyg är skärbrännare eller skärmaskin.

Vad ska man läsa:

Industritekniska programmet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss