logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Säljare

Account manager, Innesäljare, Key account manager, Ordermottagare, Säljare, Telefonförsäljare, Utesäljare

Arbete
För alla säljare är förmågan att få kontakt med människor och få dem att känna förtroende en nödvändig egenskap. För dig som dessutom gärna planerar ditt arbete självständigt och kan ta ansvar, kanske säljaryrket är något att fundera på.


Du brukar kallas säljare om du arbetar med uppsökande försäljningsverksamhet. Arbetar du i ett tillverkande företag kan du sälja till partihandeln (från fabrikant till återförsäljare), men också till detaljhandeln eller till företag som ska använda dina produkter i egen tillverkning, ofta till industriföretag. Du kan också sälja till slutkonsument, det vill säga så kallad direktförsäljning. Det du säljer kan vara varor och tjänster, men alltmer en kombination av varor och tjänster eller till och med idéer.

Gemensamt för alla säljjobb är att du måste vara bra på att ta kontakt med människor och att lyssna på vad kunden verkligen behöver och vill ha. Eftersom arbetet ofta är självständigt måste du vara beredd att ta stort ansvar för alla led i försäljningen. Som säljare ska du ha god kännedom om ditt företags och konkurrenternas varor och tjänster. Du måste följa utvecklingen inom dina varu- och branschområden. Du studerar också kundernas köpvanor för att hitta vägar till bättre försäljning.

Som säljare ska du också hålla ditt kundregister aktuellt. Ofta gör du försäljningsstatistik för att se vilka varor eller tjänster som säljer bra och dåligt. Du arbetar också ofta utifrån en fastställd budget.

En del säljare arbetar i första hand med att besöka kunderna för att sälja produkter eller tjänster. Dessa säljare kan kallas utesäljare. Det är ett arbete som kan innebära många resor. Det är vanligt att du som säljare har ansvaret för försäljningen i någon del av Sverige. Utesäljaren tillbringar en stor del av arbetstiden i bilen. Ofta har du inte något kontor utan förväntas sköta administrationen hemma eller på resan.

När du besöker kunderna visar du ofta varuprover. Det förekommer också att du ger råd om vilka varor som kan motsvara kundens behov. Sedan tar du emot beställningar. Ibland kan kunden själv knappa in beställningen på en dator och skicka den till säljföretaget. Du ser sedan till att varorna levereras från tillverkare och grossister inom avtalad tid.

Många säljare arbetar med tekniskt komplicerade varor. De kan till exempel sälja system som erbjuder kunden en helhetslösning på ett problem. Säljare anställda i import- eller exportföretag reser mycket utomlands för att underhandla med sina kunder.

Som utesäljare måste du vara beredd på att dina arbetstider kan vara oregelbundna eftersom du måste anpassa dem efter kundernas möjlighet att ta emot dig. Provision som löneform är inte ovanlig, det betyder att din lön har samband med hur mycket du säljer.

Till skillnad från utesäljaren sitter innesäljaren på kontor och ansvarar för att kunden får bra service per telefon, fax, brev eller via dator. Som innesäljare kan du sälja eller ta emot beställningar. Du ringer runt till företagen eller tar emot beställningar från fasta kunder. Du ger också råd och service och tar emot synpunkter och klagomål. Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad från att ta emot order och registrera dem i datorn till att exempelvis också bevaka leveranser, göra underlag till fakturor och administrera transporter. Du kan också kallas ordermottagare eller orderadministratör.

Som innesäljare är du del av en försäljningsavdelning. Du samarbetar ofta med utesäljare. Du har stor nytta av om du har lätt för att lösa problem på ett smidigt sätt.

Telefonförsäljare säljer och förmedlar varor och tjänster per telefon till företag eller privatpersoner. Det kan till exempel gälla böcker, teletjänster, programvaror, försäkringar eller utbildning. Vanliga krav är gymnasieutbildning, datorvana och goda kunskaper i svenska.

Säljare kan också ha titeln account manager. Det som ofta betonas i arbetsuppgifterna för en account manager är den kontinuerliga kontakten med ett antal kunder, ansvaret för att följa upp affärerna och utveckla nya affärsmöjligheter med dessa.

Key account manager är en säljare som är specialiserad på kunder som är särskilt betydelsefulla för företaget, så kallade nyckelkunder. Det kan vara kunder som står för en stor del av företagets omsättning, men också kunder som kräver speciella lösningar för att produkterna ska passa dem, till exempel varor som vidareförädlas på ett särskilt sätt för kunden eller ingår i paket med andra varor eller tjänster. Hos kunder som står inför förändringar eller behöver utveckla sin verksamhet kan key account managern också se nya affärsmöjligheter.

Som key account manager ska du hjälpa din kund att i sin tur göra bättre affärer med hjälp av produkter och/eller tjänster från ditt eget företag. Du ska fungera som affärsrådgivare. Det är ofta fråga om långsiktiga insatser i samarbete med kunden. En del av tiden kan du arbeta ute hos kunden. För att åstadkomma bra lösningar för kunden samordnar key account managern olika specialister, exempelvis säljare, kundstöd, produktion och utveckling, i det egna företaget.

Key account managers finns i stora företag, ofta industrier, men även i tjänsteföretag, som banker och IT-företag.

För att klara din uppgift måste du kunna bygga upp förtroendefulla och långsiktiga relationer med kunderna. Kunskaper om den bransch där kundföretagen finns är nödvändiga liksom goda kunskaper om det egna företagets produktion och möjligheter. Att kunna analysera kundens problem och tänka strategiskt är viktiga egenskaper för dig som key account manager.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
El - och energiprogrammet
Restaurang och livsmedelsprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss