logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Ambulanssjukvårdare

Sedan 1 november 2005 måste du som ambulanssjukvårdare ha en grundläggande sjukvårdsutbildning med legitimation för att få ge patienter medicinsk hjälp.

Ambulanssjukvårdarens arbete innehåller många och skiftande uppgifter. När det är bråttom och du kör med blåljus och sirener har det ofta inträffat en olycka eller så har någon person blivit akut sjuk. Väl på plats undersöker du personen. Patienten har kanske brutit ett ben eller skurit sig och du måste lägga bandage. Du kontrollerar andning, puls och blodtryck. Du kan också använda EKG-utrustning för att kontrollera hjärtverksamheten. Efter att du gjort en första undersökning ska patienten transporteras snabbt och säkert till sjukhus.

Beroende på din utbildning och den delegering du fått, kan du ibland också sätta nål och ge dropp efter ordination från en läkare. Man jobbar alltid i par och du och din kollega turas om att köra och vårda.

I samband med olyckor kan du ställas inför olika typer av skador och situationer som du måste hantera. Detta ställer krav på dig att du är lugn och stabil och kan arbeta metodiskt.

Ambulanssjukvårdaren har ansvar för såväl samband som kommunikation mellan andra aktörer såsom sjukhus, räddningstjänst och polis. Via telefon och radioutrustning kan du kommunicera med andra. Vid en större händelse kan ambulanssjukvårdaren få inta rollen som sjukvårdsledare.

När du lämnar över patienten för vård vid sjukhusets akutmottagning rapporterar du till personalen och lämnar över en kortfattad journal över vilka insatser du gjort.

Akututryckningarna står bara för en tredjedel av transporterna. Resten är mindre akuta fall och patienter som skall köras mellan olika vårdinrättningar. Din förmåga att lyssna och skapa lugn och förtroende hos patienten under transporten är viktig. En hand att hålla i och en närvarande medmänniska som lyssnar är av mycket stor betydelse.

På stationen ägnar du dig åt att kontrollera utrustningen i bilen. Ambulanserna innehåller idag allt mer tekniskt avancerad utrustning. Du inventerar och fyller på förbrukningsmateriel såsom handskar, kompresser och bandage. Det kan också ingå i ditt arbete att tvätta och serva bilen. Du kan till exempel byta olja och luftfilter och göra mindre reparationer.

Arbetet är fysiskt tungt. Du lyfter många hundra kilo på en dag när du bär och lyfter patienterna.. För att hålla sig i form och förebygga skador ingår fysisk träning i den schemalagda arbetstiden.

Jobbet kan också vara psykiskt påfrestande , till exempel när du ställs inför mänskliga tragedier av olika slag. Du måste alltid behålla självbehärskningen under nödsituationer och kunna hålla dig lugn under stress.

Du kan vara stationerad på ett sjukhus eller en vårdcentral, men också inom en räddningskår eller hos ett privat ambulansföretag.

Utbildning
För ambulansssjukvårdare är Omvårdnadsprogrammet med påbyggnadsutbildning i ambulanssjukvård, 20 veckor, lägsta krav alternativt att man skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt.

Utbildningen till ambulanssjukvårdare är en påbyggnadsutbildning som anordnas inom komvux. Utbildningen är på en termin med det finns förslag om den att den ska förlängas till 40 veckor.

För att bli antagen måste du ha en fullföljd gymnasieutbildning inom det treåriga Omvårdnadsprogrammet. Du bör också ha ett års yrkeserfarenhet från omvårdnad eller social omsorg, ha B-körkort och vara simkunnig.

Sedan 1 november 2005 krävs en grundläggande sjukvårdsutbildning med legitimation för att ge patienten medicinsk hjälp.

Vad ska man läsa:

Vård och omsorgsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss