logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Tolk

Tolkar kan delas in i två grupper: Konferenstolkar tolkar vid konferenser, förhandlingar och möten. Kontakttolkar tolkar i huvudsak mellan invandrare och myndigheter.

Konferenstolkar anlitas till exempel av företag, fackförbund och andra organisationer som ordnar internationella möten. EU.s institutioner är den största arbetsgivaren.

Som konferenstolk är det vanligast att tolka till sitt modersmål. Tolkningen sker då ofta simultant, det vill säga samtidigt som en person talar. Att tolka vid en konferens är nästan alltid ett lagarbete. Det betyder att tolken har en kollega bredvid sig, som kan fylla i om han eller hon missar något. En konferenstolk bör vara inläst på det område som konferensen eller mötet berör för att i förväg känna till de ord, uttryck och företeelser som kan tänkas dyka upp under tolkningen. De flesta konferenstolkar arbetar inom EU, många som frilans. För närvarande är det mycket få konferenstolkar som är verksamma i Sverige och arbetet är dessutom ofta säsongsbetonat.

Kontakttolkar, som även kan kallas dialogtolkar, tolkar mellan personer som har otillräckliga kunskaper i svenska och representanter för myndigheter. Tolkningen kan till exempel göras på sjukhus, flyktingförläggningar, socialkontor och arbetsförmedlingar. Tolkar med inriktning mot att tolka vid muntliga förhandlingar i asylärenden kallas rättstolkar.

Få kontakttolkar kan försörja sig på att tolka eftersom fasta tjänster är sällsynta. De flesta kontakttolkar är liksom konferenstolkar frilansare och får sina uppdrag främst via kommunala och privata tolkförmedlingar.

För att du ska passa som tolk krävs - förutom lämplighet - naturligtvis mycket goda kunskaper i de språk som ska tolkas mellan.

Tolkar har ofta oregelbundna arbetstider. Det kan vara påfrestande att tolka eftersom arbetspassen ibland kan vara intensiva och kräva mycket stor koncentration. Speciellt gäller detta för konferenstolkar

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss