logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Trädgårdsmästare

Arbete
Som trädgårdsmästare planerar och leder du arbetet vid trädgårdsföretag eller parkanläggningar, antingen som anställd eller som egen företagare.

Trädgårdsföretagen kan vara inriktade på odling av köksväxter, frukt, bär, prydnadsväxter och/eller plantskoleväxter. Beroende på växtslag och säsong odlas de i växthus eller utomhus (frilandsodling). Många företag är specialiserade på ett fåtal produkter, exempelvis rosor, tulpaner, gurkor eller tomater. Ofta säljs varorna i stora partier till grossister.

I parkanläggningar och stora trädgårdar organiserar du och utför ofta sysslor som gräsklippning, sådd, plantering, ogräsrensning och beskärning av träd och buskar. Där finns också ofta växthus, där det även vintertid kan det bli en del arbete, bland annat med att driva fram nästa säsongs växter.

Planering är en av dina viktigaste arbetsuppgifter som trädgårdsmästare, oavsett om du arbetar vid trädgårdsföretag eller vid en parkanläggning. För att kunna leverera varor i rätt tid eller sköta parken/trädgården väl måste du ständigt se till att du har lager av fröer, plantor, växtnäring, kalk, bekämpningsmedel och annat du behöver. Tidplaner är ett stöd att göra saker i rätt tid och i rätt ordning. Ekonomisk planering och redovisning ingår ofta i arbetsuppgifterna.

Om arbetet är omfattande måste du också ha tillräckligt många anställda för att klara odlingen och se till att de har väl fungerande maskiner och arbetsredskap samt rätt kunskaper för jobbet. Handledning kan alltså vara en annan av dina arbetsuppgifter. Ofta deltar du själv i det praktiska arbetet. Även om teknik och arbetsmetoder har utvecklats inom trädgårdsodlingen är arbetet ibland tungt.

Datorer används nu alltmer för styrning av odling och av klimatet i större växthus. Biologiska bekämpningsmedel ersätter allt oftare kemisk bekämpning i odlingen av exempelvis tomat, gurka och julstjärnor. Nyttoinsekter som vissa rovkvalster eller steklar sätts då ut för att äta upp skadeinsekterna.

Som trädgårdsmästare bör du vara intresserad av odling, teknik och ekonomi men också av människor, eftersom du ofta har arbetsledande funktion och/eller kontakt med kunder. Arbetet är fritt och självständigt.

Vad ska man läsa:

Naturbruksprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss