logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Verktygsmakare

Arbete
Som verktygsmakare tillverkar man formverktyg för plast- eller metallprodukter samt klipp- och bockverktyg. Verktygen används för serieframställning av detaljer inom industrin.


Verktygsmakare finns inom verkstadsindustrin på företagens verktygsavdelningar eller på företag som specialiserat sig på verktygstillverkning. Som verktygsmakare måste man vara en allroundkunnig och kvalificerad yrkesarbetare, och kunna utföra en mängd olika arbetsoperationer. Utgångsmaterialet är ofta specialstål men kan också bestå av olika kompositer. Ett färdigt verktyg kan väga från några kilo till flera ton. Många verktygsmakare tillverkar verktygen från början till slut, från ritning till färdig produkt. I andra fall kan verktygsmakaren vara specialiserad på vissa moment. Då är det ett team som färdigställer produkten. Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuellt styrda verktygsmaskiner och i CNC-styrda maskiner. På specialiserade verktygsföretag är arbetsmomenten ofta inriktade på verktygsfräsning, verktygssvarvning, gnistbearbetning och bänkarbete.

Man börjar arbetet genom att läsa ritningar och instruktioner. Själva bearbetningen kan vara olika beroende på hur komplext verktyget är. Arbetsmomenten omfattar både maskinarbete och bänkarbete, till exempel svarvning, fräsning, borrning, gängning, slipning, mätning, putsning, gnistning och polering. Kontroll och justering ingår också i arbetet. Som verktygsmakare har man ett precisionsarbete med höga krav på exakthet och arbetar ofta med måttoleranser inom några tusendels millimeter..

Man kan också arbeta med tråd- och sänkgnistning som styrs med CNC-teknik. Trådgnistning innebär att man skär ut detaljer ur olika material, till exempel stansverktyg med tillhörande dyna med hjälp av en elektrod. Med en sänkgnist kan man du utforma en fördjupning eller en höjning i metallen, till exempel ett pressverktyg.

Större företag inom verkstadsindustrin har ofta laboratorier eller experimentavdelningar där verktygsmakare kan arbeta. Där tillverkas bland annat provexemplar (prototyper) av artiklar, som senare ska framställas i produktionen. Detta arbete ställer stora krav på yrkesskicklighet.

Ritning och konstruktion sker ofta med hjälp av datorstödd konstruktion och design, CAD/CAM. Ritningen är då gjord i en dator som kan kopplas samman med en CNC-maskin där själva bearbetningen sker.

Verktygsmakaren arbetar vanligtvis dagtid.

Inom verkstadsindustrin går utvecklingen mot att man arbetar i arbetslag eller flödesgrupper. Det kan förekomma att verktygsmakare ingår i en sådan arbetsorganisation. Arbetslaget har ansvar för sin produktion bland annat beträffande korttidsplanering, att hålla leveranstider, beställa material, rapportera om produktionsresultat, kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs. Arbetslaget har ofta ansvar även för kompetensutvecklingen inom laget.

Som verktygsmakare kan man också kallas verktygsarbetare, verktygsoperatör eller experimentarbetare.

Vad ska man läsa:

Industritekniska programmet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss