logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Veterinär

Besiktningsveterinär, Distriktsveterinär, Djurhälsoveterinär, Länsveterinär


Arbete
Att vara veterinär handlar inte enbart om att bota sjuka djur. Veterinären har ett brett arbetsfält. Här kan du läsa om några av de vanligaste inriktningarna.


Som distriktsveterinär arbetar du främst med djur inom lantbruket. Du undersöker och behandlar djur i ladugård och stall. Ibland gör du utredningar, exempelvis om en smittsam sjukdom brutit ut i en djurbesättning. En eller flera distriktsveterinärer har ansvar dygnet runt för sjukvården av lantbrukets djur i sitt distrikt. Distriktsveterinärerna är statligt anställda, av Statens jordbruksverk.

Som veterinär på djursjukhus behandlar, opererar och vårdar du sjuka djur - främst sällskapsdjur och hästar. Oftast är du också arbetsledare för annan personal. Du samarbetar med bland annat djursjukvårdarna. Djursjukhusen drivs mestadels i privat regi.

Besiktningsveterinärer arbetar med livsmedelskontroll och finns främst på slakterier och andra anläggningar som producerar eller exporterar livsmedel som kommer från djur. De ansvarar bland annat för kontroll av kött och hygien. De är anställda av Statens livsmedelsverk och är oberoende av den industri de ska övervaka.

Djurhälsoveterinärer är anställda vid husdjurs- och slakteriföreningar. De ger bland annat råd till lantbrukare om förebyggande djurhälsovård, seminverksamhet, det vill säga artificiell befruktning, skötsel och utfodring av djur samt hygien.

Länsveterinärer arbetar inom länsstyrelserna med bland annat djurskydd och livsmedelskontroll. De övervakar veterinärsverksamheten i länet, leder kurser och informerar.

Veterinärer arbetar också med forsknings-, utvecklings- och laboratoriearbete inom bland annat läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin samt vid Statens Veterinärmedicinska anstalt.
Undervisning och forskning inom djursjukvård är huvudsysselsättning för de veterinärer som arbetar vid Sveriges lantbruksuniversitet. Administrativt verksamma veterinärer finns till exempel vid Statens jordbruksverk och Statens livsmedelsverk.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet
Naturbruksprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss