logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Anläggningsarbetare

Arbete
Anläggningsarbetaren har ett rörligt och ibland tungt utomhusjobb där han/hon är med och bygger till exempel vägar, broar och tunnlar.

Anläggningsarbetare är egentligen ett samlingsnamn för flera olika yrken. Anläggningsarbetare kallas de som arbetar vid vägbyggen och vid byggandet av andra anläggningar som broar, tunnlar, kraftverk, fjärrvärmeanläggningar, vatten- och reningsverk och flygfält. De arbetar också med den yttre miljön i bostadsområden.
Du kan jobba i ett privat företag, men du kan också vara anställd inom till exempel kommunernas gatukontor eller ett statligt verk som Vägverket.

Som beläggningsarbetare lägger du asfalt eller betong på vägbanor med hjälp av maskiner av olika slag. Du gör också en del kompletteringar och justeringar för hand.
(se Beläggningsmaskinförare i Yrken A-Ö).
Vägarbetare bygger, underhåller och reparerar vägar. De monterar också räcken, skyltar och andra vägmarkeringar.

Markanläggningsarbetare anlägger gräsytor, lekplatser och gångvägar. De planterar också träd och buskar. Stensättaren lägger kantsten och gatsten samt sten- och betongplattor på gång- och körbanor.

Med anläggningar jobbar också träarbetare (se Byggnadsträarbetare), betongarbetare, bergarbetare, rörläggare och anläggningsdykare (se respektive blankett).

Som banreparatör bygger och underhåller du banvallar, spår, broar, tunnlar och bangårdar. Du arbetar med grävning och buskröjning samt med tekniska uppgifter som spårjustering, växelmontering och mätning. I arbetet som reparatör ingår bil- och dressinkörning.

Anläggningsarbetare arbetar ofta tillsammans i lag och i varje lag ingår flera yrkesgrupper. Alla grupper arbetar med maskiner av olika slag och man använder också avancerade specialinstrument som till exempel laserinstrument för mätningar och beräkningar.

Anläggningsarbete är ett utomhusarbete i såväl sol och värme som fukt och kyla.
Trots att maskiner används i de flesta arbetsmomenten förekommer det fortfarande tunga lyft i jobbet. Ibland arbetar du också på hög höjd.

Det är vanligt med resor till och från jobbet eftersom många anläggningsarbetare periodvis jobbar utanför hemorten. Ibland bor du tillfälligt på orten där du jobbar.

Utbildning
Utbildning till anläggningsarbetare ges inom gymnasieskolans treåriga Byggprogram. Inom programmet väljer du inriktning mot Anläggning. Det kan finnas lokala grenar för olika specialinriktningar. Kontrollera med din studie- och yrkesvägledare. Exempel: Riksrekryterande utbildning för asfaltarbetare anordnas under 3:e året på Byggprogrammet i Örebro.

Efter utbildningen i gymnasieskolan anställs du som lärling i företag, innan du är färdigutbildad och får full lön som yrkesarbetare.

Det kan också finnas möjlighet att få hela utbildningen genom lärlingsanställning i företag.

Kurser från Byggprogrammet och påbyggnadsutbildningar kan finnas inom komvux.

Vad ska man läsa:

Bygg och anläggningsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss