logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Väktare

Butikskontrollant, Hundförare, Larmoperatör, Livvakt, Ordningsvakt, Personskyddsväktare, Ronderande väktare, Skyddsvakt, Stationär väktare, Värdetransportör


Arbete
Som väktare kan du arbeta på många områden. Till exempel bevakar du industrier och kontorslokaler som ronderande väktare. Du kan även arbeta som butikskontrollant, ordningsvakt eller utföra värdetransporter.


Väktare är anställda på bevakningsbolag som säljer sina tjänster till företag, myndigheter och andra kunder. Det finns flera olika inriktningar på väktaruppdragen.

En väktare kan även arbeta med andra serviceuppgifter som fastighetsskötsel och att kontrollera att parkeringsbestämmelserna följs.

En väktare har ofta långa arbetspass och arbetar kvällar, nätter och helger. Det är vanligt att arbeta intensivt under en period för att sedan vara ledig en längre tid. Deltids- och behovsanställning förekommer.

Som väktare kan du utsättas för fara.

Ronderande väktare
Ronderande bevakning betyder att som väktare åka eller går runt till olika kunder och bevakar exempelvis industrier, kontorslokaler, varuhus och byggarbetsplatser mot brand, stöld och skador. Ronderande väktare arbetar nästan alltid nattetid.

Arbetsuppgifter för ronderande väktare varierar, ofta ingår flera byggnader eller lokaler i bevakningsområdet. Väktaren går runt i byggnaden och kontrollera att inga obehöriga vistas i lokalen och att inbrottslarmet eller driftlarmet är tillkopplat. I arbetet ingår att kontrollera att fönster och dörrar är stängda och låsta, att inga vattenkranar står och rinner och att kaffekokaren är avstängd.

Uppdraget kan också handla om att gå en runda utanför byggnaden eller området och se till att allt står rätt till.

Ronderande väktare arbetar nästan alltid ensamma. Via kommunikationsradio kommer väktaren snabbt i förbindelse med företagets bevakningscentral. Som ronderande väktare är man också utrustad med överfallslarm. Väktaren ansvarar för de nycklar som behövs till bevakningsuppdragen.

En ronderande väktare måste kunna hantera och klara av oväntade och besvärliga situationer. De byggnader som bevakas representerar stora ekonomiska värden och det gäller att hela tiden vara uppmärksam och på sin vakt.

Eftersom ronderande väktare kommer i kontakt med en mängd olika larmmodeller under arbetspasset, är det bra att ha tekniskt intresse.

Ibland används väktarhundar för väktarens personliga skydd vid rondering. För att kunna arbeta som hundförare med väktarhund ska man ha arbetat minst ett år som väktare med goda vitsord och ha egen hund som har lämplighetstestats hos polisen.

I arbetsuppgifterna kan även ingå att rycka ut vid larm. Vanligtvis är det två väktare som i så fall åker tillsammans. Det finns också speciella utryckningsväktare som enbart rycker ut på larm.

Stationär väktare
Som stationär väktare arbetar man i en reception eller i entrén till ett stort företag, kontorsbyggnad, bank eller myndighet. Väktaren övervakar in- och utpasserande och ser till att inga obehöriga kommer in. Att ta emot besökare och visa dem till rätta ingår i arbetet. På en del arbetsplatser sköter väktaren företagets telefonväxel och vaktmästaruppgifter. En stationär väktare arbetar ofta med datoriserade övervakningssystem och TV-övervakningssystem.

Arbetet är stillasittande och bedrivs mest dagtid. Det är viktigt att vara är serviceinriktad och vara bra på att lösa problem. Man ska även kunna hantera konflikter.

Butikskontrollant
Butikskontrollanten arbetar civilklädd ute i butikerna och spanar efter snattare och tjuvar. Om en stöld begås är det butikskontrollantens uppgift att försöka gripa den skyldige. Man arbetar under butikernas öppettider.

En butikskontrollant ska vara lugn och stresstålig och ha god fysik.

Värdetransportör
Som värdetransportör ser man till att pengar, värdepapper och andra värdeföremål transporteras säkert mellan två platser. Transporterna sker bland annat från banker, butiker, restauranger och andra företag. Arbetet sker huvudsakligen dagtid. Värdetransportören bör vara en lugn, trygg, noggrann och stresstålig person.

En lagstadgad specialistutbildning krävs för arbete som värdetransportör.

Ordningsvakt
Ordningsvakter ronderar exempelvis i köpcentrum, mässor och sjukhus för att se till att ordning upprätthålls.

Ordningsvaktens arbete skiljer sig från väktarens. Bland annat har ordningsvakten större rätt att ingripa vid bråk. Som ordningsvakt har man ett speciellt förordnande från polismyndigheten. Uppgiften ställer stora krav på att lugnt och korrekt kunna hantera besvärliga situationer.

Skyddsvakt
Skyddsvakten bevakar objekt som ingår i totalförsvaret, exempelvis kärnkraftverk, militäranläggningar och flygplatser. Skyddsvakten kontrollerar in- och utpassering och kan också göra ronder inom anläggningen. Skyddsvaktens arbete regleras i skyddslagen.

En skyddsvakt har ett stillastående arbete och arbetar ofta utomhus. Skyddsvaktuppdraget kan innebära att bära vapen.

Personskyddsväktare
En personskyddsväktare skyddar till exempel företagsledare, offentliga personer, socialarbetare och andra hotade och utsatta personer. Personskyddsväktaren kan även kallas livvakt. Väktaren följer sin kund hela tiden och är uppmärksam på människor och händelser i närheten. Väktaren ska också kunna vara säkerhetsförare som transporterar hotade personer. Den man skyddar måste kunna fortsätta att koncentrera sig på sitt arbete och känna sig trygg. Det är därför viktigt att väktaren inkräktar så lite som möjligt på den hotades yrkesroll och privatliv.

Personskyddsväktare rekryteras internt. Det ställs höga krav på väktarens personliga lämplighet. Man måste vara pålitlig, psykiskt stabil och ha hög fysisk prestationsförmåga samt ska kunna arbeta självständigt och vara handlingskraftig. Det finns relativt få personskyddsväktare i Sverige.

Arbetet som livvakt hos Säkerhetspolisen innebär bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen, kungafamiljen samt utländsk diplomatisk personal och vid statsbesök eller liknande händelser. En blivande livvakt ska ha arbetat minst fem år som polis. Se även yrket polis i Yrken A-Ö.

Även som militärpolis kan man i fredstid arbeta med till exempel livvakts- eskort och bevakningsuppdrag.

Larmoperatör
Den som jobbar som väktare på larmcentral, kallas larmoperatör. Larmoperatörens Arbetsuppgift är att förmedla larm vidare till väktare. Till exempel kan larm handla om inbrott eller driftfel i industrianläggningar

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Estetiska programmet
Hantverksprogrammet
Naturbruksprogrammet
El - och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Bygg och anläggningsprogrammet
Fordon och transportprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang och livsmedelsprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss