logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Översättare

Arbete
En översättare översätter skriven text eller tal (exempelvis på film) från ett språk till ett annat. Det kan vara facktexter, informationsmaterial eller skönlitterära texter. Med få undantag sker översättningen från ett eller flera språk till översättarens eget modersmål.

Översättare arbetar med att översätta föredrag, tidningsartiklar, tekniska beskrivningar, brev, intyg, filmer, domstolsbeslut, skönlitteratur m.m.
Förutom att behärska ett eller flera främmande språk är översättare ofta specialiserade inom ett visst område, t.ex. teknik, juridik, ekonomi eller medicin. En översättare bör dessutom vara mycket allmänbildad och har nytta av att ständigt lära sig nya områden.
I arbetet med översättningar ingår ofta att göra research innan den egentliga översättningen börjar, samla in relevant information om terminologi och mot slutet omarbeta, redigera och kontrollera det översatta materialet.
Till sin hjälp har översättaren en dator med ordbehandlingsprogram, översättningsminnen och särskilda program för filmöversättning. Men också referensmaterial i form av ordböcker till och från de språk som ska översättas, uppslagsböcker och lexikon med beskrivningar av olika företeelser samt ords betydelse och ursprung, även terminologisamlingar inom olika områden, t.ex. data eller ekonomi. Översättare har dessutom ofta kontakt via brev eller telefon med olika specialister för att få hjälp med specialtermer av olika slag.
Översättare kan delas in i olika kategorier: Facköversättare översätter olika typer av facktexter. Skönlitterära översättare översätter romaner, diktverk, teaterpjäser m.m. Film- och tv-översättare skriver undertexterna till filmer, tv-program och nyhetsinslag.
Auktoriserade translatorer översätter också facktexter men har genomgått ett prov (se utbildning) som ger dem rätt att översätta officiella dokument, t.ex. betyg, testamenten, adoptionshandlingar med mera.
Det finns ett par tusen personer som på hel- eller deltid arbetar med översättningar. Av dem är ca 350 auktoriserade translatorer. Inom offentlig förvaltning finns ett fåtal tjänster. De flesta arbetar inom enskild sektor vid översättningsbyråer, större företag, bokförlag eller på uppdrag av privatpersoner. Att arbeta som frilans är vanligt.
Många översättare har eget företag och tar uppdrag direkt från sina kunder eller via översättningsbyråer. Tendensen är att företag allt mer anlitar frilansande översättare. Vid vissa stora företag finns översättare med teknisk kompetens.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss