logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Förskollärare

Som förskollärare (lärare i förskolan) arbetar du oftast i förskola, öppen förskola, i förskoleklass eller med integrerad verksamhet för barn mellan sex och nio år. Du arbetar i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagog och grundskollärare. Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Din uppgift är att med läroplanen som bas arbeta med barn i grupp och samtidigt se till att varje enskilt barn får den stimulans som passar deras ålder och utveckling. Barnen kan vara mellan ett och nio år och det krävs att du kan anpassa den dagliga verksamheten till var och ens utvecklingsnivå och egna erfarenheter. Verksamheten i förskoleklass styrs av samma läroplan som grundskola och fritidshem och verksamheten i förskolan styrs av läroplan för förskolan.

Förskolan bygger sin verksamhet på barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära. Barnen får till exempel utveckla sitt språk och lära sig om djur, natur, miljö, kultur och samhälle. Ofta arbetar du temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Det innebär att ett tema går som en röd tråd genom verksamheten under en längre tid. Temat kan vara en aktuell fråga, till exempel, vad gör en konstnär. Det kan också vara ett avgränsat område, till exempel vatten, som barnen på olika sätt utforskar, undersöker och experimenterar med. Tillsammans med dig bearbetar de sina upplevelser och utvecklar sin fantasi, bland annat genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form. Barnen lär av varandra och i samspel med andra människor lär de sig ta ansvar.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i arbetet och kan till exempel innebära att du ordnar föräldramöten med jämna mellanrum. Förskolläraren samarbetar ibland också med exempelvis förskolepsykolog, kurator, tal- och språkpedagog eller andra specialpedagoger. Det kan vara för att få hjälp att hantera problem i barngruppen eller för att ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor är viktiga egenskaper.

De flesta förskollärare arbetar vid kommunala förskolor men alltfler anställs också på privata/enskilda förskolor, till exempel personal- eller föräldrakooperativ. Efter vidareutbildning kan du arbeta inom specialområden som särskola och lekterapiverksamhet för barn på sjukhus.

Förskollärare med yrkeserfarenhet kan också leda arbetet vid en eller flera förskolor som ytterst ansvarig för den pedagogiska utvecklingen samt för ekonomi och personal. Som chef för en förskola kallas du till exempel förskolechef. Du kan också ha andra chefstjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen, till exempel som rektor vid en skolenhet.

Vissa förskolor har en speciell pedagogisk inriktning, till exempel Montessori, Waldorf eller Reggio Emilia, vilket ofta kräver speciell utbildning.

Vad ska man läsa:

Barn- och fritidsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss