logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Idrottslärare

Arbete
Att vara lärare med inriktning mot idrott (idrottslärare) är ett yrke som många upplever som engagerande, stimulerande och omväxlande. Men det är också ett yrke som kan vara fysiskt och psykiskt krävande.

Som idrottslärare undervisar du i ämnet idrott och hälsa i grundskolan och gymnasieskolan. Du kan också undervisa vid så kallade idrottsgymnasier inom en speciell idrottsgren, i folkhögskola och på lärarutbildningarna vid universitet och högskolor.

Har du gått grundskollärarutbildningen eller gymnasielärarutbildningen i idrott och annat ämne kan du också undervisa i det andra ämnet, till exempel matematik eller engelska. Med den nya lärarutbildningen kommer det vanligaste att bli att man kombinerar idrottsämnet med ett annat ämne. Se också beskrivningarna av Grundskollärare och Gymnasielärare i allmänna ämnen.

I idrottsämnet undervisar du eleverna i både lagidrotter som fotboll, handboll och basket och i individuella idrotter, exempelvis löpning, kast och hopp. Eleverna har också redskapsövningar och övar dans. Du instruerar, visar hur övningarna ska gå till och rättar när eleverna gör fel. I de tidigaste årskurserna är övningarna mer i form av lek, i senare årskurser kommer mer av teknik- och taktikträning in. Du informerar också om hur man sköter sin kropp, om hur viktig fysisk träning är för hälsan och hur man kan förebygga framtida arbetsskador.

Det är din uppgift som idrottslärare att se till att eleverna får en allsidig träning efter sina förutsättningar så att de får utlopp för sitt rörelsebehov och utvecklar sin motorik och känsla för rytm. I lagidrotterna tränar du eleverna att samarbeta mot ett gemensamt mål. Förutom att ge kunskaper ska du också väcka intresse för fysisk träning och stimulera dina elever att fortsätta med regelbunden träning också efter skoltiden. För elever som har skador eller handikapp får du ofta göra upp individuella program där de jobbar med de delar av kroppen som är friska.

Du planerar undervisningen och förbereder lektionerna och du har hand om inköp av redskap och ser till att redskapen är i bra skick. Till dina uppgifter hör att planera och leda skolans friluftsverksamhet. Du samarbetar med övriga lärare till exempel för att ordna temadagar och när det gäller friluftsverksamheten. Framförallt i grundskolan arbetar du ofta i arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.

Du kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då har du utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna då ni går igenom elevens studieresultat och sociala situation. Du samarbetar också med elevvårdspersonalen.

Som lärare undervisar du ett visst antal timmar per vecka. Sen tillkommer tid för förberedelser, lärarkonferenser, föräldramöten med mera. Du är ledig under skolloven. Det händer att du undervisar i flera skolor som du måste förflytta dig mellan under dagen. Är du enbart lärare i idrott har du inte så många timmar per vecka i varje klass och det blir många elever som du träffar under en vecka. Tempot blir högt och en del lärare uppleva det som psykiskt jobbigt att inte hinna ägna sig så mycket åt alla elever som de skulle vilja.

Arbetet som idrottslärare är fysiskt påfrestande och förslitningsskador förekommer. Ljudnivån kan vara hög och ibland får idrottsläraren arbeta i trånga och dåligt ventilerade lokaler. Därför är det en fördel att också ha behörighet att undervisa i ett annat ämne.

Med utbildning till idrottslärare kan du också arbeta som instruktör och tränare inom idrottsrörelsen eller i kommunal idrottsverksamhet och friskvård.

Du kallades tidigare gymnastiklärare.

Vad ska man läsa:


Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss