logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Arbetsterapeut

Arbete
Arbetsterapeuten tränar människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller olycka, men också att leva väl med ett medfött handikapp.

Som arbetsterapeut skräddarsyr du behandlingen för varje person. Målet är att patienterna ska klara boende och sin personliga vård, aktiv fritid, lek, skola och arbete så självständigt som möjligt. Du utreder och bedömer vilken behandling, träning eller annat stöd, de behöver. Det är vanligt att patienterna kommer till dig på mottagningen, men du besöker dem också i hemmet eller på arbetet. Behandlingen kan göras individuellt eller i grupp. Den går ut på att träna, ta till vara och utveckla både fysiska och psykiska funktioner, färdigheter och förmågor.

Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Du medverkar också till att bostaden, arbetsplatsen eller skolan anpassas för att underlätta arbete eller det dagliga livet för den skadade eller handikappade. Det kan innebära att utarbeta nya arbetsmetoder eller ett nytt system för hur saker förvaras i skåp och lådor. Kanske behöver en dörr breddas eller trösklar tas bort för att inte hindra patienten. Du samarbetar ofta med ingenjörer och tekniker när det gäller exempelvis bostadsanpassning och utveckling av hjälpmedel.

Uppgifter om patienten och behandlingen för du in i en patientjournal.

Arbetsterapeuten samarbetar med läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, psykolog, kurator, arbetsterapibiträde och logoped, ibland i arbetslag. Ibland samarbetar du också med personal på patientens arbetsplats eller skola/daghem samt med försäkringskassa och arbetsförmedling. Som arbetsterapeut ägnar du dig också åt handledning och utbildning av anhöriga och annan behandlingspersonal.

De flesta arbetsterapeuter arbetar inom hälso- och sjukvården, med vård av utvecklingsstörda samt inom äldre- och handikappomsorgen. Du kan också arbeta inom arbetsförmedlingen Rehabilitering, inom företagshälsovården, på kriminalvårdsanstalter, försäkringskassan eller hjälpmedelsföretag. Som arbetsterapeut kan du också ha arbetsledande uppgifter eller efter vidareutbildning arbeta som gymnasielärare eller högskolelärare och bedriva undervisning och forskning.

Eftersom det många gånger gäller för dig att kunna motivera patienten att delta i behandlingar och också själv arbeta med sitt handikapp är det viktigt att du kan lyssna och att du själv är engagerad.

Utbildade arbetsterapeuter kan också arbeta som hjälpmedelskonsulenter. De är oftast anställda vid hjälpmedelscentraler inom landsting och sjukvårdsområden.

Som hjälpmedelskonsulent fungerar du som konsult och rådgivare till dem som skriver ut hjälpmedel och kan också hjälpa till praktiskt vid utprovningar. Du ger information och utbildning om olika hjälpmedel både till dem som ordinerar hjälpmedel och annan vårdpersonal och till brukare och deras anhöriga. I arbetet ingår att granska och utvärdera olika hjälpmedel, ge förslag till inköp av hjälpmedel och att medverka i att utarbeta anvisningar för hjälpmedelsverksamheten.

Utbildning
Arbetsterapeututbildningen finns inom högskolan. Den omfattar 120 poäng (3 år) och leder till arbetsterapeutexamen. Praktik ingår. Socialstyrelsen ger legitimation till examinerade arbetsterapeuter.

För att antas krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i matematik, samhällskunskap och naturkunskap alternativt fysik, kemi och biologi. Alternativ till naturkunskap är också vissa kurser på Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande äldre vårdutbildningar.

Du kan också gå vidare och läsa en magisterexamen i arbetsterapi. Då läser du ytterligare ett år (40 poäng).

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss