logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Hissmontör

Arbete
Som hissmontör installerar, moderniserar och reparerar du hissar, rulltrappor, rullbanor och automatiska dörrar. Arbetet innehåller mekanik men mest stark- och svagströmsteknik/elektronik

När en ny hiss ska monteras är det oftast två montörer som arbetar tillsammans och sätter upp hissen, men man kan även få montera den ensam. Som hissmontör sätter du upp gejdrar (ledskenor), bygger samman hisskorgen, monterar in motorer, installerar styrsystemet och provkör utrustningen. Det är en hel del mekaniskt arbete och det krävs kunnande även i hydraulik och svetsning. Det är dock ännu mer arbete med stark- och svagström, till exempel att dra ledningar till motor och styrskåp, schaktledningar och korgkablar samt att koppla in manöverutrustning. När anläggningen är monterad ska den också programmeras och finjusteras. Elteknisk utbildning krävs inför en anställning eller inom loppet av lärlingsperioden och än viktigare är elsäkerhetsutbildning. En betydande del av hissmontörerna är elektriker i botten.

Som hissmontör reparerar du också hissar och rulltrappor. Du felsöker i stark- och svagströmsinstallationerna med hjälp av felsökningsverktyg såsom en portabel dator. Det kan också handla om svetsning och reparation av mekaniska delar eller att byta ut delar som inte går att reparera. Du kontrollerar styrsystemet, gör justeringar i programmet och byter ut felaktiga kretskort. När du är klar provkör du hissen eller rulltrappan. Ofta måste reparationen gå snabbt eftersom den som gett dig uppdraget vill ha igång hissen eller rulltrappan så snart som möjligt. Det gör att det kan bli stressigt. Som reparatör arbetar du oftast ensam, men ibland tillsammans med en arbetskamrat om det krävs att man är två. Som servicemontör av hissar och rulltrappor har du ofta ansvar för ett distrikt eller ett antal kunder vars anläggningar du håller i trim enligt serviceavtal. Därför krävs det att du är bra på att kommunicera med fastighetsägare eller dess representanter.

Att arbeta som hissmontör kan vara fysiskt påfrestande eftersom du ofta arbetar i trånga utrymmen och i påfrestande arbetsställningar. Det är vanligt att hissmontörerna arbetar med nymontage under de kanske 10 till 20 första åren eftersom det ger mer betalt. Många väljer efter ett antal år att gå över till servicearbete.

För en erfaren montör är arbetet självständigt och kan innebära många resor för att installera nya hissar. Du arbetar dagtid men beredskap för utryckning på annan tid kan ingå i arbetet.

Du är i regel specialiserad på antingen hissar eller rulltrappor. När du har beredskap får du dock vara beredd på att arbeta med att reparera både hissar och rulltrappor. I större företag är det vanligt att en grupp hissmontörer arbetar med nymontage, en annan med ombyggnad och en tredje med felsökning och reparationer. I mindre företag förekommer det att hissmontörer också arbetar som installationselektriker

Vad ska man läsa:

El - och energiprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss