logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Fastighetsskötare

Fastighetstekniker, Fastighetsvärd, Husvärd


Arbete
Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav och önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och affärscentra. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar och hur verksamheten organiseras.

Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för fastigheten. Fastighetsskötaren ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service. Exempelvis övervakning, styrning och felanmälan sköts med datorstöd.

I arbetsuppgifterna ingår allmän tillsyn och kontroll, byte av lampor och säkringar i gemensamma utrymmen, att se till att fläktar och värmepannor fungerar, fixa stopp i avlopp och göra reparationer. Det gäller att planera tillsynsarbetet så att akuta fel inte skall uppstå. Om större fel uppkommer kan man behöva anlita en hissmontör, elektriker eller någon annan specialist.

Fastighetsskötaren kan också ha ansvar för att sköta gräsmattor, planteringar och träd samt lekplatser, parkeringsplatser och andra gemensamma områden kring fastigheten.

Som fastighetsskötare har man nära kontakt med hyresgästerna. Genom att vara en länk mellan fastighetsföretaget och hyresgästerna fyller fastighetsskötaren en viktig social funktion i ett bostadsområde.

Som fastighetsskötare kan man antingen arbeta ensam eller i grupp med gemensamma expeditionslokaler. Är fastigheterna spridda över ett stort område använder man bil.

Som fastighetsvärd/husvärd arbetar man med drift, underhåll och skötsel av fastigheter. Visningar och besiktningar av lokaler samt andra administrativa uppgifter ingår ofta i arbetet.

Fastighetstekniker är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system.

I Yrken A-Ö finns också information om fastighetsförvaltare och drifttekniker.

Vad ska man läsa:


Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss