logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Motorman

Fartygselektriker, Fartygsreparatör, Inredningsreparatör, Reparatör, Sjöman


Arbete
Vill du jobba till sjöss? Är du intresserad av motorer och bra på att lösa tekniska problem? Kan du tänka dig att vara borta från hemmet under långa perioder? Då kan motorman vara yrket för dig.

I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss ibland sjömän. En motorman arbetar med maskinernas skötsel och passning samt utför underhålls- och rengöringsarbeten. Arbetsuppgifterna kan variera lite beroende på vilket rederi man jobbar för och vilken typ av fartyg man är anställd på. Motormannen sköter till exempel underhållet av huvud- och hjälpmaskineriet och annan teknisk utrustning, kontrollerar, smörjer och byter ut reservdelar samt gör andra reparationer.

I arbetet används olika handverktyg och maskiner. Bland annat kan driften av maskinen och delar av underhållet övervakas och styras med hjälp av datorer. Städning och annat underhållsarbete i maskinrummet faller också på motormannens lott.

Arbetsmiljön ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. I maskinrummet är det varmt och det bullrar och vibrerar. Sjögången ger upphov till rullning.

En motorman jobbar oftast dagtid i pass på mellan åtta och tio timmar. Det kan också förekomma jourtjänstgöring. Ofta är arbetsperioderna uppdelade så att en period av arbete ombord på fartygen följs av en lika lång period av ledighet.

Reparatören/fartygsreparatören sköter främst sådana reparationer som kräver verkstadsmekaniskt kunnande. Inredningsreparatören arbetar med reparationer på passagerarfärjor. Fartygselektrikern har på vissa större fartyg hand om elsystemet och den eltekniska utrustningen.

Arbetet på ett fartyg innebär att man under långa, sammanhängande perioder arbetar och bor tillsammans med den övriga besättningen, vilket förutsätter att man är flexibel och tolerant gentemot de andra personerna ombord. Besättningen på ett fartyg är helt beroende av varandra för att lösa uppgifterna ombord och det är viktigt att samarbetet fungerar.

Att vara borta från hemmet under långa perioder kan vara påfrestande.

Vad ska man läsa:


Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss