logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Maskinbefäl

Andre fartygsingenjör, Förste fartygsingenjör, Maskinchef, Maskinist, Sjöingenjör, Sjöman, Teknisk chef


Arbete
Är du intresserad av maskiner och teknik samt vill ut och resa? Kan du samtidigt tänka dig att vara chef och arbetsledare? Då kan maskinbefäl på ett fartyg vara yrket för dig.

I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss ibland sjömän. Maskinbefäl är en gemensam benämning för befäl som ansvarar för maskin och annan teknisk utrustning ombord. Som maskinbefäl kan man också kallas fartygsingenjör eller maskinist. Organisationen och arbetets innehåll för de olika befattningarna kan variera något mellan olika fartyg.

Teknisk chef/maskinchef har det övergripande ansvaret för fartygets maskiner och all teknisk utrustning ombord. Arbetet är till stor del administrativt och du tillbringar mycket av din arbetstid på kontoret. Du sköter till exempel kontakten med rederiet och med olika myndigheter. Även ekonomiskt ansvar för maskinområdet samt ansvaret för brandskyddet ombord ingår i arbetet. Vid behov arbetar teknisk chef även praktiskt med övrig personal i maskinrummet.

Förste fartygsingenjören ansvarar för det löpande underhållet och övervakning av driften av fartygets maskiner men också för till exempel kylmaskineriet, oljeseparatorer, pumpar, belysning och däcksmaskineri. Att planera arbetet och vara arbetsledare för maskin- och underhållspersonal som motorman och reparatör ingår i arbetet. Första fartygsingenjören kontrollerar vad som behöver åtgärdas med maskiner och annan utrustning och fördelar uppgifterna samt följer upp att arbete blivit utfört, vilket innebär att första fartygsingenjören rör sig mycket över hela fartyget.

Andre fartygsingenjören ansvarar för driften av maskinerna och tillbringar en stor del av sin arbetstid i kontrollrummet och i maskinrummet. Andre fartygsingenjören kan även ha arbetsledande uppgifter.

Motorer och annan teknisk utrustning på fartygen styrs och kontrolleras med hjälp av datorer. Via monitorer får maskinbefälen till exempel information om hur effektivt motorn arbetar. Man kan också få indikationer när något är fel eller när det krävs en serviceinsats.

Arbetsmiljön ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. I maskinrummet är det varmt och det bullrar och vibrerar. Sjögången ger upphov till rullning.

Som maskinbefäl bor och arbetar man ombord på de oceangående fartygen under långa sammanhängande perioder. Det gäller att respektera och komma överens med de övriga i besättningen. Att vara borta från hemmet under långa perioder kan också vara påfrestande.

Som maskinbefäl måste du ha både handlag och intresse för teknik, ha förmåga att hantera mycket information och kunna organisera och prioritera. Eftersom du ofta har arbetsledande uppgifter måste du också vara bra på att kommunicera med dina medarbetare.

Arbetstiderna varierar mellan olika fartyg. Sjöfolk arbetar oftast efter principen att man är till sjöss lika länge som man är ledig i land. På de oceangående fartygen kan det handla om flera månader i sträck. Det vanligaste är dock perioder på fyra till sex veckor till sjöss. Arbetsdagarna är långa, ibland mellan tio och tolv timmar. Vaktgång och jourtjänstgöring förekommer.

Som maskinbefäl kan du söka arbete över hela världen.

Även i land finns det många områden för maskinbefäl. Exempel är maskinanläggningar, till exempel kraftverk, sjukhus samt vatten- och avloppsverk.

Vad ska man läsa:


Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss