logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Arkeolog

Arbete
Arkeologer planerar, leder och genomför arkeologiska undersökningar. De gör inventeringar och kartlägger fornlämningar. Arbetet med utgrävningar pågår framförallt under den varmare delen av året.

Erfarna arkeologer fungerar ibland som arbetsledare/grävledare under utgrävningarna. De mindre erfarna deltar framförallt i det praktiska arbetet oxh anställs per säsong. Ofta är det gamla boplatser eller gravar som grävs ut och dokumenteras i samband med planerade väg- eller husbyggen. Under arbetets gång fotograferar arkeologen platsen och gör skisser. Grävledaren håller ordning på exakt var varje föremål hittas. När arbetslaget gräver sig ned genom jordlagren lämnas ofta en vägg, eller profil, där de olika kulturlagren blir synliga.

Det funna materialet placeras så småningom i magasin eller visas upp på utställningar. Innan dess är det arkeologens uppgift att analysera och dokumentera materialet. Delar av detta arbete görs medan utgrävningarna pågår, men framförallt hör det till vinterns uppgifter. Fynden kan vara ben av djur och människor eller rester av bostäder, redskap, vapen och smycken. För att skilja fynden från varandra märks alla föremål upp och förtecknas. En analys görs också av föremålen för att bedöma hur gamla de är. Vissa fynd analyseras i laboratorium med hjälp av avancerad teknisk utrustning. Andra kräver kanske en utredning. Arkeologen tar då fram information via databaser läser tryckt material och diskuterar med andra experter. Med hjälp av dessa uppgifter försöker arkeologen sedan förklara hur, var, när och varför föremålen har använts. För att beskriva utgrävningen och fynden skrivs slutligen en rapport som också innehåller fotografier och ritningar över fyndplatsen.

Under vintern förbereder arkeologen sig inför nästa sommar. Han eller hon läser in sig på det område som utgrävningarna omfattar. I förberedelserna ingår även att studerar kartor och tidigare material i arkiv och bibliotek. Sedan görs en ekonomisk bedömning och förslag till plan för utgrävningen. Planen måste godkännas av länsstyrelsen. När utgrävningen fått klartecken är det arkeologens uppgift att se till att det finns personal för utgrävningen.

I arbetet ingår också att informera om fynden, både i form av text och genom att föreläsa eller berätta för besökare vid fyndplatsen eller på museet.

Arkeologer är ofta specialiserade inom olika områden, till exempel förhistorisk arkeologi, medeltida arkeologi, industriarkeologi eller marinarkeologi. Marinarkeologer undersöker sjunkna fartyg och annat undervattensmaterial.

Arkeologer samarbetar med andra yrkesgrupper, till exempel med byggherrar, tjänstemän från länsstyrelse och kommun och andra vetenskapliga experter.

Många arkeologer är anställda vid museerna men arkeologer kan också arbeta på länsstyrelser eller riksantikvarieämbetet. En fast anställd arkeolog kallas ofta antikvarie. Amanuenser, eller museiassistenter, är nyexaminerade museitjänstemän som lär upp sig inom yrket. Arkeologer finns också vid några privata företag.

Utbildning
Akeologer utbildas inom högskolan. Kandidatexamen omfattar 120 poäng (3 år) och ska innehålla minst 60 poäng (1,5 år) i huvudämnet arkeologi. För magisterexamen krävs 160 poäng (4 år) med minst 80 poäng (2 år) i arkeologi. Huvudämnet kombineras med andra kulturvetenskapliga ämnen eller med natur- eller samhällsvetenskapliga ämnen.

För att antas krävs grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i svenska och historia. Särskilda behörighetskrav kan ställas för kurser i den studieplan du väljer - vänd dig till utbildningsanordnarna för närmare information. På sikt kommer det troligen att krävas magisterexamen för anställning. Marinarkeologer bör kunna dyka

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss