logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Musiklärare

Körpedagog, Lärare, Musikledare, Musikpedagog, Rytmiklärare


Arbete
Är du musikalisk och vill ha ett yrke där du kan kombinera ditt intresse för musik med att arbeta med barn och ungdomar. Då kanske du är intresserad av att bli lärare i musik (musiklärare)?


Du kan arbeta i grundskolan, gymnasieskolan eller folkhögskolan. Du kan också vara musiklärare i en kommunal musik- eller kulturskola eller arbeta med annan frivillig musikundervisning. Din arbetsplats kan också vara en musikhögskola.

Målen för undervisningen finns angivna i läroplanen men du har stor frihet att, tillsammans med eleverna, lägga upp undervisningen i ämnet. För det mesta har du klassundervisning men du kan också leda körsång och orkesterspel och ge lektioner i instrumentalmusik och sång till en mindre grupp elever. Under musiktimmarna övar du eleverna i sång, spel och dans, att improvisera och dramatisera till musik. De får kanske komponera egna små musikstycken. Du lär dem lyssna aktivt på olika sorters musik och kunna uttrycka sina upplevelser av musiken. Eleverna lär sig också musikhistoria och om olika musikstilar. Som musiklärare ska du inte bara utveckla spel- och sångförmågan hos dina elever utan också försöka bredda deras musikintresse.

I dina uppgifter ingår också att planera och förbereda lektionerna, att göra inköpen till musikämnet och att se till utrustningen i musiksalen. Framförallt i grundskolan arbetar du ofta i ett arbetslag och planerar undervisningen i samverkan med de övriga lärarna i arbetslaget.
Du kan ha ett särskilt ansvar för en grupp elever. Då har du utvecklingssamtal med eleven och föräldrarna då ni går igenom elevens studieresultat och sociala situation. Du samarbetar också med elevvårdspersonalen.

Har du gått grundskollärarutbildningen i musik och annat ämne kan du också undervisa i det andra ämnet, till exempel matematik eller svenska. Med den nya lärarutbildningen kommer detta att bli vanligt. Se också beskrivningen av Grundskollärare.

I kommunala musik- och kulturskolor undervisar du barn och ungdomar som på fritid spelar instrument eller sjunger. Du lär dem hur de ska spela och du lyssnar och korrigerar när de spelar upp de stycken de övat hemma. Du kan ha en elev åt gången eller en liten grupp elever samtidigt. Du leder också deras träning i ensemble- och orkesterspel och ordnar elevkonserter och lägervistelser. Du kan kallas musikpedagog eller körpedagog.

Rytmikläraren är en musiklärare som använder rörelser till musik i sin undervisning. Rytmikläraren kan också arbeta som kompanjonlärare till grundskolläraren i de lägre klasserna och delta i musikundervisningen eller självständigt ha hand om den.

Som musiklärare undervisar du ett visst antal timmar per vecka. Sen tillkommer tid för förberedelser och planering. Du är ledig under loven. Ibland undervisar du i flera skolor som du måste förflytta dig emellan. Musikämnet har inte så många timmar per vecka i varje klass. Om du bara undervisar i musik träffar du därför ett stort antal elever per vecka. En del musiklärare upplever det som jobbigt att inte hinna ägna sig så mycket åt alla elever som man skulle vilja.

Lärare i kommunala musikskolor har många gånger inte egen musiksal utan åker mellan olika skolor i kommunen. Arbetstiden ligger i regel på eftermiddagar och kvällar. Många musiklärare i de kommunala musikskolorna arbetar deltid eller har timanställne du också själv öva på dina instrument för att hålla uppe dina kunskaper och också utveckla ditt musikaliska kunnande. Det är vanligt att musiklärarna arbetar som musiker på deltid eller på fritiden.

Den som leder verksamheten i musikskolan kallas ofta musikledare eller musikskolechef.

Vad ska man läsa:

Estetiska programmet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss