logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Yrkesförare

Billots, Bohags- och flyttbilsförare, Bygg- och anläggningsförare, Chaufför, Distributionsförare, Djurtransportförare, Fjärrbilsförare, Kranbilsförare, Liftdumper- och lastväxlarförare, Renhållningsförare, Skogstransportförare, Slam- och spolbilsförare, Specialtransportförare, Tank- och bulkbilsförare, Utlandsförare, Yrkesförare

Arbete
Det finns många olika inriktningar att välja på för yrkesförare. Oavsett vad som transporteras måste en yrkesförare vara serviceinriktad, kunna samarbeta och lösa problem. Att hantera tunga fordon ställer också stora krav på föraren ur trafiksäkerhetssynpunkt.


Transportsektorn har internationaliserats och avreglerats och godsmängden på landsväg har ökat. De flesta körningar är korta men många svenska åkerier kör också på den internationella marknaden.

Den snabba utvecklingen inom data- och informationstekniken inverkar även på transportbranschen. Transporterna kan planeras på ett effektivt sätt och kraven på snabba och exakta leveranser har ökat.

En lastbilsförare/chaufför transporterar allt från byggmaterial, bränsle och möbler till livsmedel och levande djur. För att köra specialfordon, till exempel tank- och kylbil eller skogstransporter krävs specialkompetens beroende på fordonstyp och transportslag.

Oavsett vad som transporteras är lastbilsförare ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Lastning och lossning ingår ofta i lastbilsförarens arbete, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossa och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

Att kunna köra lastbil med släp kan vara ett krav. Det är också relativt vanligt att föraren måste kunna hantera en truck vid lastning och lossning.

Körningen ska planeras med hänsyn till leveransadresser och regler för rast och vila.

Att hantera tunga fordon ställer stora krav på föraren ur trafiksäkerhetssynpunkt. Föraren måste också kunna hantera oväntade problem med väderlek, väglag samt olyckor och andra trafikhändelser.

Under själva körningen är lastbilsföraren ensam i lastbilshytten. Det är viktigt att ändå ha lätt för att samarbeta och att vara flexibel eftersom föraren kommer i kontakt med kunder, godsmottagare, lagerförmän och truckförare. Som förare hanterar man värdefullt gods och avancerad teknik, vilket förutsätter att man är ansvarsfull.

Lastbilsförarens arbete kan vara fysiskt krävande. Tunga lyft är påfrestande för nacke, axlar, rygg och knän. Under körningar sitter föraren stilla långa perioder. Därför bör lastbilsförare ha god fysik.

Yrkesförare med specialkompetens

Över hälften av alla yrkesförare arbetar som distributionsförare. De kör ut och hämtar gods från centraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distrubutionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ut fordonet.

Distributionsförare arbetar vanligtvis hos ett åkeri. Det är vanligt att åkerier är anslutna till en lastbilscentral vilken oftast ägs av åkeriföretagen själva. Många distributionsförare är enmansföretagare.

En fjärrbilsförare transporterar godsenheter som är större än ett ton på långa avstånd, ofta nattetid. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler och lagercentraler. Det är vanligt att fjärrbilsförare har börjat arbeta som distributionsförare.

Färrbilsförare kan också vara fjärrbilslots som kör, lossar och lastar fjärrbilen på destinationsorten dagtid. Även körningar från godsterminaler och åkerier till mottagaren ingår i arbetet. Jobbet som fjärrbillots förutsätter att man har körkort för tung lastbil med släp, CE-behörighet. Billotsen måste också ha ADR-intyg för transport av farligt gods, truckkort och utbildning i lastsäkring. Förkortningen ADR står för "European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous goods by Road".

Billotsen kan behöva lasta av och på sitt eget fordon med truck eller hjullastare. På byggarbetsplatser sker lastning och lossning ibland med hjälp av tekniska hjälpmedel som kran eller gripskopa.

Billotsen har oftast fasta arbetstider och kör last inom samma geografiska område. Det är viktigt att vara ordningsam och att klara av att arbeta under tidspress.

Utlandsförare är en liten kategori lastbilsförare. Vanligast är att man kör en dragbil med trailer på uppdrag av en speditionsfirma. Ofta körs en återkommande rutt med ett flertal ställen att lossa och lasta styckgods på. Utlandsföraren har ofta oregelbundra arbetstider.

Arbetet som fjärrbilsförare och utlandsförare ställer stora krav på lastsäkring. Kunskaper i transport av farligt gods och maskinell godshantering är ett måste. Man måste kunna köra lastbil med släp.

Distributionsföraren, fjärrbilsföraren och utlandsföraren kan få körningar av en transportledare direkt över disk eller via kommunikationsradio, mobitex eller mobiltelefon. Om lastbilen är utrustad med datakommunikation, får man sina uppdrag via en skrivare i bilen. Alltfler lastbilar använder sig av satellitnavigeringssystem GPS (Global Positioning System).

Bohags- och flyttbilsförare fungerar ofta som arbetsledare för ett arbetslag. Det är bra att kunna köra lastbil med släp och man måste vara bra på att lasta. Arbetet sker i hemmiljöer och förutsätter att man har lätt för att få kontakt med människor. Erfarna bohags- och flyttbilsförare kan göra internationella flyttningar. Utlandsflyttar ställer krav på förarens självständighet, planerings- och organisationsförmåga och språkkunskaper.

Som bygg- och anläggningsförare arbetar man vid olika byggen med att frakta bland annat lera, sprängstenar och annat fyllnadsmaterial. Ofta samarbetar man med en grävmaskinist. Föraren ska kunna lasta och lossa fordonet med en hjullastare.

Kranbilar kan vara två- eller fyraxlade fordon. En kranbilsförare kör lastbil med fordonsmonterad kran eller lastbil med betongpump. Man måste tänka på godsets och omgivningens säkerhet både vid uppställning och hantering av godset samt vid bedömning av avstånd.

Att köra specialtransport kan innebära att köra maskintrailer eller mycket speciella transporter, till exempel brodelar, en silo i bitar eller en nedmonterad fabrik. Som specialtransportförare måste man ha erfarenhet av många olika slags transporter och även själv kunna köra de maskiner som ska transporteras för att kunna köra upp dem på trailern.

Liftdumpers och lastväxlare används ofta för miljötransporter. En liftdumper- och lastväxlarförare ska känna till de material som transporteras och hur det tas om hand.

Renhållningsförare måste ha god fysik och god organisationsförmåga. Renhållningsförare som arbetar inom en kommun hämtar hushållssopor inom ett bestämt område enligt ett tidsschema. Man kan också köra en renhållningsbil som är specialbyggd för att ta hand om returmaterial, till exempel returpapper eller glas. Mekaniska hjälpmedel som rullar på hjul minskar antalet tunga lyft även om de fortfarande förekommer.

En slam- och spolbilsförare spolar rent avloppsledningar, tömmer och rengör tankar eller tömmer filter som ska hindra bland annat fett att spridas i avloppsnätet. Arbetet kan vara tungt och sker oftast utomhus, inte sällan mitt i stadstrafiken.

I tank- och bulkbilar körs bland annat bensin, kemikalier, oljor och cement men också mjölk och foder. Många gånger handlar det om farligt gods i form av lättantändliga och explosiva varor och tank- och bulkbilsföraren måste ha mycket goda kunskaper om arbete med farligt gods.

En skogstransportförare/virkesbilsförare transporterar virke från skogsavverkning till olika trädförädlingsföretag, till exempel pappersbruk och sågverk. Arbetet kan också bestå av transport av flis, sågspån och bark som lastas med hjälp av en hjullastare med skopa. Föraren arbetar ofta i skift. Utöver sitt fordon måste föraren kunna köra en timmerkran. Det är riskfyllt att arbeta med kranar nära elledningar och köra fordon på skogsvägar som är i dåligt skick. Personer med allergiska besvär kan ha problem vid flistransporter.

Djurtransportförare kör djur från lantbruk till slakterier. Arbetet sker på regelbundna tider och kan innebära långa körningar under en dag. Föraren sköter själv lastningen och behöver ha god kännedom om djur och kunskap om den lagstiftning som reglerar hanteringen av djur. Det är också viktigt att ha bra handlag med djuren.

Vad ska man läsa:

Fordon och transportprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss