logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Inköpare

Som inköpare kan du jobba inom många olika branscher eller företag.

Om du arbetar inom industrin köper du in olika saker som behövs för att företagets produktion ska fungera. Du kan till exempel köpa in råvaror, maskiner, utrustningar eller tjänster av olika slag, till exempel städning eller bevakning.

Inköpare inom partihandel eller agenturföretag köper in varor för vidare försäljning till industri- och/eller installationsföretag eller till detaljhandeln. Du samarbetar ofta med försäljningsavdelningen och marknadsförare.

I detaljhandeln köper du in de varor som ska säljas i affärerna. Det kan till exempel vara kläder, elektronik eller andra varor.

I kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag kan det vara fråga om att köpa varor, tjänster och entreprenader som t.ex. skolmåltider, installationer i och reparationer av byggnader. Större inköp, upphandlingar, måste genomföras enligt lagen om offentlig upphandling.

Som inköpare måste du ta egna initiativ och kunna fatta beslut själv - du kan inte vänta på att försäljare söker upp dig. Inköpen ska vara noga planerade. Som exempel måste du veta hur stor åtgång det är på en viss produkt. Du har kontakt med leverantörer och söker nya leverantörer. Du bedömer leverantörerna utifrån kraven på kvalitet och ekonomi och du utvärderar hur befintliga leverantörer uppfyller kraven. Du begär in offerter, bedömer dem, förhandlar om pris och leveransvillkor och skriver avtal. Att ta fram underlag för marknadsföring kan även ingå i arbetsuppgifterna.

I tillverkande företag inom industrin samarbetar du ofta med produktions- och försäljningsavdelningarna om vilka inköp som behöver göras. Du kan behöva ha kunskaper om konstruktions- och produktionsprocessen. Arbetet som inköpare kan ibland kombineras med logistiska uppgifter, det vill säga planering och styrning av material- och informationsflöden. (Se beskrivningen Logistiker i Yrken A-Ö.)

I inköparens jobb ingår många och täta kontakter med olika personer och organisationer. Du skriver förfrågningar och beställningar per brev, e-mail, fax eller dator - allt oftare på utländska språk eftersom arbetet blir alltmer internationellt. Många inköpare reser ofta till varumässor och företag i utlandet och förväntas då behärska minst ett, ibland fler främmande språk.

Ett viktigt arbetsverktyg för dig som inköpare är datorn. Med den gör du kalkyler och kostnadsberäkningar.

På ett litet företag arbetar inköparen ofta med flera arbetsuppgifter, till exempel att sälja.

Inom den offentliga sektorn- staten, landstingen och kommunerna- finns inköpare/upphandlare som gör upphandlingar och inköp av varor och tjänster och i sitt arbete styrs av lagen om offentlig upphandling.

I exempelvis en kommun är det en mängd olika varor och tjänster som måste finnas i de olika kommunala verksamheterna. Det kan vara allt från blöjor, lekmaterial och skolböcker till städ- och renhållningsentreprenader. Andra exempel inom både kommuner och myndigheter är IT-produkter och tjänster, telefoni, entreprenader för anläggningar och konsulttjänster för utredningar och projektering. Inköparen/upphandlaren kan även vara anställd i konsultföretag, som erbjuder kommunerna eller myndigheterna sina tjänster.

Arbetet sker ofta i projektform och upphandlaren kan fungera som projektledare. Tillsammans med företrädare för till exempel olika enheter inom en kommun eller myndighet kommer projektledaren i en förstudie fram till vad som ska upphandlas och vilka krav som ska ställas på produkten eller tjänsten. Det gäller inte bara prestanda och kvalitet utan även till exempel miljö och säkerhet. En anbudsförfrågan upprättas och upphandlingen annonseras. När leverantörerna lämnat in sina anbud vidtar en utvärdering. Arbetet kan också innehålla förhandlingar med leverantörer. När utvärderingen är klar fattas beslut om vilken eller vilka leverantörer som ska anlitas och ett avtal träffas med dessa. Avtalet ska sedan följas upp och utvärderas.

Vad ska man läsa:

Handel- och administrationsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss