logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Arkitekt

Traditionell arbetsuppgift för arkitekter är att rita byggnader av olika slag, från villor till industrifastigheter. Dina uppdragsgivare kan vara en privatperson, ett företag eller en kommun. När du skissar använder du både penna och dator. Du utformar ett förslag i form av ritningar, texter och modeller. Förslaget innehåller t.ex. planlösningar, hur rummen ska vara utformade, var fönstren ska vara placerade och hur elledningarna ska dras.
Den traditionella arbetsuppgiften för arkitekter är att rita byggnader av olika slag. Det kallas för projektering. Uppdrag kan gälla både nybyggnad och om- eller tillbyggnad eller modernisering av äldre hus. Arkitekten behöver i sitt arbete även ta hänsyn till tekniska, ekonomiska, ekologiska och utseendemässiga krav och önskemål.
Arkitektens kunder kan vara en privatperson eller ett företag. Stat, kommun, landsting och länsstyrelser är andra exempel på uppdragsgivare. Arkitekten jobbar ofta i stora projektgrupper och samordnar de olika delarna i byggprojektet till en fungerande helhet. Under arbetets gång utbyts idéer och förslag med uppdragsgivare, byggföretag, leverantörer, kollegor och andra som är inblandade i projektet.
Se gärna en kort film (längd 3 min 21 sek) i vilken en arkitekt berättar om sitt arbete - här>> är en snabblänk till filmen.
Se också information om yrken: Djurstallsplanerare>>, Landskapsarkitekt>>, Planeringsarkitekt>> och Inredningsarkitekt>>.
Utbildning
Arkitekter utbildas vid de tekniska högskolorna i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå. Utbildningstiden är fem år vid normal studietakt (studier på heltid). Efter tre år finns möjlighet att avlägga kandidatexamen. En del av platserna bokas för sökande som har gjort Arkitektprovet.
Fysisk planerare/planarkitekt (planeringsarkitekt) utbildas vid Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. Utbildningen omfattar 5 års studier. Även arkitekt- och landskapsarkitektutbildade kan inrikta sig mot arbete som planarkitekt.
Landskapsarkitekter utbildas under fem år vid Lantbruksuniversitetet i Ultuna eller Alnarp. Båda tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).
Inredningsarkitekter utbildas vid Konstfack i Stockholm. Vid Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg ges en utbildning i design som med rätt fördjupningsområde kan leda arbete med inredningsarkitektur. Kandidatexamen får man efter 3 år och masterexamen efter ytterligare 2 år.

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss