logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Gjutare

Arbete
Gjuterierna är underleverantörer till bland annat verkstads-, bil-, elektronik- och byggnadsindustrin. Gjutning kan vara den kortaste och mest kostnadseffektiva vägen från idé till färdig produkt. Som gjuterioperatör har du varierande arbetsuppgifter i ett arbetslag. För att klara arbetet krävs normal fysik, intresse och samarbetsförmåga.

Gjutning innebär att smält metall hälls i en form där den får stelna. Formen kan antingen vara en engångsform eller en permanent form. Vid formgivning av inre hålrum i gjutgodset används s.k. kärnor. Handformning och maskinformning hör till gruppen engångsformar. Pressgjutning och kokillgjutning är två av metoderna i gruppen permanenta formar. Modellerna tillverkas av modellsnickare (trä) eller verktygsmakare (metall). Lämpliga metaller för gjutning är t.ex gråjärn, segjärn, gjutstål samt aluminium- och magnesiumlegeringar.

Ofta används t.ex sandgjutning (engångsformar) under framtagning av prototyp, till provserier och för att i tid upptäcka eventuella förbättringsmöjligheter. Därefter kan arbetet ibland läggas över i ett pressgjuteri för tillverkning av långa serier. Men såväl korta som medellånga och, ibland, långa serier tillverkas via sandgjutning med dess engångsformar.

När ett gjuteri får ett uppdrag baserat på sandgjutning börjar det med att framställa, eller beställa, en modell. Modellen är vanligtvis av trä. På basis av denna modell tillverkas sandformar och sandkärnor (se nedan) där harts tillsätts för att ge sanden stabilitet. Om du arbetar med detta kallas du maskinformare eller kärnmakare. Form och kärna limmas samman och hål lämnas för påfyllning av smält metall. Då tar smältaren vid och fyller formen med denna smälta metall. När metallen stelnat, avlägsnas formen och renseriarbetaren tar över det gjutna stycket för eventuell skäggning, gradning, slipning, kulblästring, sågning och avsyning. Därefter är gjutgodset klart för leverans. Mycket ofta sker sedan fortsatt bearbetning av gjutgodset, t.ex borrning, fräsning eller svarvning, i en mekanisk verkstad.

Gjuterioperatörens arbetsuppgifter är vanligtvis varierande. De arbetar växelvis med formtillverkning, kärntillverkning, avgjutning, efterbehandling och kontroll. Arbetsgivarna uppmuntrar arbetsrotation och vill att den enskilde medarbetaren skall klara så många som möjligt av ovanstående arbetsmoment. Ofta arbetar man i lag vars medlemmar turas om med de olika arbetsuppgifterna. Detaljplanering av arbetet står laget ofta själv för.

Vad är den man gjuter? Det kan vara allt från motorblocket i en Ferrari Testa Rossa till nya kyrkklockor i Domkyrkan. Det kan vara små detaljer som får plats i handen likaväl som enorma block som väger många ton och kräver speciell tungtransport.

En del i gjuterioperatörernas arbete är att övervaka och styra olika maskiner. Tekniken utvecklas snabbt och IT-teknik används alltmer för att möjliggöra förbättrad processtyrning och datorsimulering av gjuteritekniska processer. Det finns idag maskinutrustning och robotar som är elektroniskt styrda på gjuterierna. Då blir det också en uppgift för gjuterioperatören att lära sig programmera. Du sköter också enklare underhåll av maskinerna. Vid störningar i processen felsöker du och rättar till felen eller kallar in en skola i skandinavien som utbildar gjutare. Men många lär sig yrket yrket genom att arbeta ute i företagen och gå vissa kurser. Du som söker arbete i ett gjuteri bör ha normal fysik och vara händig. Kvinnor passar utmärkt i yrket. Trots att arbetsmiljön har förbättrats betydligt, bör man inte söka arbete som gjuterioperatör om man har astmatiska problem.

Vad ska man läsa:


Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss