logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Hemvårdare

Arbete
Som vårdbiträde i hemtjänsten har du ett fritt och rörligt arbete, där du får ta stort ansvar. Du är en viktig del av tillvaron för gamla och sjuka som vill kunna bo kvar i sin hemmiljö.

Förmågan att lyssna, vara närvarande, och visa empati är viktiga egenskaper i yrket. Under de senaste åren har arbetet inom hemtjänsten blivit mera inriktat mot vård och omsorg. Det blir allt vanligare att även riktigt gamla människor bor kvar hemma istället för att flytta till äldreboende, gruppboende eller liknande.

Dina arbetsuppgifter är väldigt varierande, beroende på vilket hjälpbehov vårdtagarna har. Till en början när en pensionär får beviljat hemtjänst kan det till exempel vara städning, inköp av mat och enklare matlagning du hjälper till med. Du ska inte göra sådant som pensionären klarar själv, utan vara ett stöd till självhjälp. Det kan också handla om tillsyn, att se till att den person du besöker äter eller kan duscha.

En del vårdtagare behöver hjälp flera gånger om dagen. Då kan arbetsuppgifterna handla mer om omsorg, till exempel intimhygien, lyft, och matning.

Det är inte bara pensionärer som kan få hjälp via hemtjänsten, utan du kan även arbeta med yngre personer med funktionshinder, missbruksproblem eller psykiska problem.

Oftast ingår du som vårdbiträde i en grupp som arbetar med vårdtagare från ett visst bostadsområde eller en stadsdel. Ni träffas på morgonen och fördelar gemensamt dagens uppgifter. Under en arbetsdag kan du hinna besöka mellan fem och tio vårdtagare. Oftast går du ensam, men ibland kan ni vara två. Ofta lär du känna dem du besöker väl. De flesta kommuner har biståndsbedömare som träffar pensionären eller den sjuke för att göra en bedömning av vilket behov av stöd som finns. I vårdbiträdets uppgifter ingår att meddela till chef eller biståndsbedömare om den du hjälper blivit bättre eller sämre. Ofta ska du även dokumentera det som hänt hos de vårdtagare som fått besök.

En viktig del av vårdbiträdets arbete är att samverka med alla dem som finns runt vårdtagaren. Det kan vara vårdcentralen, sjukgymnasten, biståndsbedömaren, arbetsterapeuten, dagverksamheten och färdtjänsten.Vårdbiträdet har också många kontakter med de anhöriga. Ibland kan det ingå i dina arbetsuppgifter att vara kontaktperson åt en eller flera pensionärer. Då är det du som samordnar alla kontakter pensionären har med vården och olika myndigheter.

Som vårdbiträde kan du få rätt att lämna ut medicin, så kallad delegation, efter att ha blivit instruerad av distrikssköterskan. Delegationen är personlig, och den kan återkallas om den missköts.

I många kommuner arbetar hemtjänstpersonalen även med sjukhusansluten hemsjukvård, SAH. Det kan vara en person som vårdas hemma med en allvarlig sjukdom och där det ibland kan bli fråga om vård i livets slutskede. Vårdbiträdena har ett nära samarbete med sjuksköterskor från SAH. De har i sin tur kontakt med sjuksköterskor och läkare på den avdelning där patienten är inskriven.

I vissa kommuner samarbetar hemtjänsten också med primärvården. Då kan vårdbiträdena gå hem till människor som är sjukskrivna en kort tid efter olycksfall, och ge omsorg eller medicin.

Även psykiskt sjuka människor kan få stöd av hemtjänsten. Då kan arbetsuppgifterna mer handla om uppmuntran och stöd för att den sjuke ska våga komma ut i samhället, exempelvis genom olika aktiviteter eller utflykter.

Arbetsuppgifterna som vårdbiträde inom hemtjänsten varierar beroende på vilken kommun du arbetar i. I vissa kommuner är städningen överförd till privata entreprenörer. Andra kommuner har speciell personal som levererar färdiggjord mat.

Den viktigaste egenskapen du behöver för att arbeta som vårdbiträde är ett genuint intresse för människor. Som en arbetsledare inom hemtjänsten i Södertälje sade;

-” Allt det praktiska kan man lära sig men känsla och hjärta måste man ha”

Du måste även kunna ta ansvar, och hantera svåra situationer om de uppstår. Många som får hjälp av hemtjänsten idag har ett stort behov av omsorg. Du måste vara flexibel och snabbt kunna anpassa dig till situationen hos vårdtagaren.

Arbetet kan vara tungt, och det är bra om du har god fysik. Det är värdefullt att ha goda kunskaper i lyftteknik.

Att ha arbetat som vårdbiträde kan vara en bra erfarenhet inför vidare utbildning inom vårdområdet.

Som vårdbiträde kan du även arbeta på ett servicehus, där pensionärerna har egna lägenheter och där det även finns gemensamhetslokaler och matsal.

Många kommuner har särskild personal anställd för att arbeta på kvällar och nätter. Oftast arbetar personalen där två och två. Även pensionärer som inte har hemtjänst kan ha ett larm att använda om de ramlar eller blir sjuka, och det kan då ingår i uppgifterna att snabbt rycka ut vid sådana larm. För att få arbete inom kvälls- eller nattpatrull krävs oftast körkort.

Vad ska man läsa:

Vård och omsorgsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss