logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Mentalvårdare

Boendeassistent, Boendestödjare, Mentalskötare


Arbete
Som skötare kan du arbeta med patienterna på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. Du kan också ge stöd och service i hemmiljön.


En stor del av ditt arbete som skötare går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sina egna kunskaper. Du gör det genom samtal och genom att ni tillsammans gör vardagliga sysslor, till exempel lagar mat, städar och motionerar. Du tränar patienterna att ta sociala kontakter med andra människor, till exempel våga gå och handla själva, besöka fritidslokaler och delta i kurser. Du ser också till att patienterna får daglig omvårdnad. Det kan innebära att du hjälper dem att tvätta sig och klä på sig, men ofta är din uppgift att hjälpa och uppmuntra dem att klara av detta själva.

Du arbetar ofta i lag tillsammans med andra skötare, men ibland också med sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och undersköterska. Ofta har du några patienter som du har ett speciellt ansvar för och fungerar som deras kontaktperson.

I dina arbetsuppgifter kan också ingå att ta prover, ge injektioner och dela ut läkemedel.

Som skötare kan du arbeta på en psykiatrisk vårdavdelning eller en öppenvårdsavdelning på ett sjukhus eller inom så kallad sektoriserad psykiatrisk vård då man integrerar vård på behandlingsavdelning, dagvård och mottagning. Utanför sjukhusen arbetar du ofta vid ett gruppboende som kan vara en större lägenhet eller ett hus där flera patienter bor. Du kan också arbeta med psykiatrisk sjukvård i hemmen.

Eftersom vårdavdelningar och många av gruppboendena är bemannade dygnet runt så kan dina arbetstider variera. Ofta arbetar du på ett schema som innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Det kan också ingå nätter men ofta har nattpersonalen eget schema och arbetar bara nätter.

Ett tidigare namn på skötare inom psykiatrisk vård var mentalskötare.

Skötare i kommuner kallas ofta boendestödjare. Som boendestödjare stödjer och hjälper du personer med psykiska funktionshinder som bor i olika boendeformer. Arbetat är mycket varierat. Det kan handla om att göra praktiska saker tillsammans, till exempel betala räkningar, handla och laga mat. En viktig uppgift för boendestödjarna är också att stärka den funktionshindrades självförtroende och att se till att han inte blir ensam, passiv och isolerad. Du kan ge stöd i kontakter med till exempel myndigheter, läkare, hyresvärd.

Vad ska man läsa:

Vård och omsorgsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss