logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Barnmorska

Arbete
Barnmorskor är vidareutbildade sjuksköterskor. En barnmorska ansvarar för vården av den blivande mamman och barnet före, under och efter en förlossning. Men som barnmorska har du också många andra uppgifter. Du utbildar blivande föräldrar och ger råd om sex och samlevnad till både ungdomar och vuxna.

Som barnmorska kan du jobba på flera olika platser inom vården och ha olika arbetsuppgifter.

Om du arbetar på till exempel en barnmorskemottagning eller en primärvårdscentral träffar du den blivande mamman under hela graviditeten. Du gör olika undersökningar för att kontrollera att mamman och det väntade barnet mår bra. Du stödjer och informerar de blivande föräldrarna eller den blivande mamman om graviditet och föräldraskap. Du ger råd om kost och motion och du håller i utbildningar för de blivande föräldrarna.

I ditt arbete ingår också att ge råd i sex- och samlevnadsfrågor, om preventivmedel och om sexuellt överförbara sjukdomar till ungdomar, kvinnor och män i alla åldrar. Du kan informera enskilda personer eller ge information i grupp till exempel på mottagningen, i skolan, på ungdomsmottagningar eller under temakvällar riktade till olika grupper. Du skriver också ut preventivmedel. Till dina uppgifter hör att göra gynekologiska hälsokontroller och att informera och ge råd till äldre kvinnor i speciella hälsofrågor.

Som barnmorska på en förlossningsavdelning ansvarar du för vården av den blivande modern under förlossningen liksom för vården av mor och barn de första timmarna efter att barnet är fött. Du undersöker den blivande modern när hon kommer in. Du följer noga hur barnet mår genom att med jämna mellanrum lyssna på barnets hjärtljud. Du ger modern smärtlindring om hon behöver. När barnet ska till att födas instruerar och hjälper du mamman. Efter förlossningen undersöker du barnet för att kontrollera att det mår bra. Du tar också hand om mamman. Du hjälper henne vid första amningen och ger henne stöd för att få igång en bra barn- och föräldrakontakt.

Du kan också arbeta på en BB-avdelning på ett sjukhus. Till BB kommer den nyförlösta mamman med sitt barn och här hjälper du dem att få en bra start på livet tillsammans. Även på BB undersöks barnet, du väger och tar prover. Du sköter också om mamman. Det kan handla om att göra omläggningar, ta bort stygn och ge smärtlindring. Men en stor del av arbetet är också att finnas till hands, ge råd och svara på frågor från mamman eller från båda föräldrarna.

Som barnmorska kan du också arbeta inom den gynekologiska vården på en mottagning eller vårdavdelning.

Att ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation och kunna skapa god kontakt är viktigt. Du måste också snabbt kunna uppfatta om en kritisk situation uppstår, särskilt under en förlossning, och fatta ett riktigt beslut.

Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att schemat för barnmorskor på dessa avdelningar innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Ditt arbetschema varierar och görs upp på din arbetsplats. På en mottagning arbetar du vanligtvis dagtid med tjänstgöring någon kväll per vecka.

Vad ska man läsa:

Naturvetenskapsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss