logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Barnskötare

Arbete
Barnskötarens uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet.

Oftast arbetar du på en kommunal eller privat förskola. Tillsammans med en förskollärare har du ansvar för upp till tjugo barn på en avdelning. Barnen kan vara i barnomsorgen från det att de är ungefär ett år gamla tills de börjar skolan.

De yngsta barnen behöver få mycket praktisk hjälp med matning, blöjbyten, toalettbesök och påklädning. Du får trösta barn som blir ledsna och sjunga för dem som behöver sova. I ditt arbete ingår att se till att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka och att inget barn kommer till skada. Du äter med barnen, läser sagor och kanske lagar mat, bakar eller planterar växter tillsammans med dem. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen. Att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling.

Grunden för det som händer på förskolan är läroplanen för förskolan som infördes 1998. Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men i det dagliga arbetet hjälps ni åt.

Med din och förskollärarens hjälp får barnen möjlighet att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av ditt arbete. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Vissa barn med till exempel handikapp behöver extra stöd, träning och stimulans. Detta kan också gälla invandrarbarn som ofta behöver extra språkträning. Ibland samarbetar du även med psykologer och specialpedagoger, till exempel när det uppstår problem i barngruppen eller för att ge extra stöd till barn med handikapp. Barn som fyllt 6 år går oftast i förskoleklass, en verksamhet som oftast finns i skolans lokaler.

Om du arbetar med små barn kan det innebära en hel del lyft och obekväma arbetsställningar. Du behöver kunskaper om hur man lyfter och bär rätt för att skona din rygg. Ljudnivån kan tidvis vara hög.

Du kan också arbeta som barnskötare i ditt eget hem. Då kallas du dagbarnvårdare, och tar hand om mellan ett och fem barn. Ofta samarbetar du med andra dagbarnvårdare i ditt bostadsområde.

Till den öppna förskolan kommer barnen tillsammans med sina dagbarnvårdare eller föräldrar. Som barnskötare där möter du olika barn varje dag, eftersom föräldrarna besöker förskolan spontant i mån av tid och intresse.

Som barnskötare kan du också arbeta i trefamiljssystem. Då tar du hand om flera familjers barn i bostaden hos en av familjerna.

Det finns ett antal olika inriktningar inom barnomsorgen i Sverige. Några av de vanligaste är Montessori, Reggio Emilia och Ur och Skur.

Barnskötare med påbyggnadsutbildning kan arbeta vid barnavdelningar och BB-avdelningar på sjukhus samt vid institutioner för syn- och hörselskadade barn och ungdomar. För att arbeta vid barnavdelningar krävs dock ofta att du har undersköterskekompetens och påbyggnadsutbildning för arbete med sjuka barn.

Vad ska man läsa:

Barn- och fritidsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss