logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Bilmekaniker

Arbete
Låter kombinationen bilar och teknik intressant? Lockar tanken på att söka reda på fel och åtgärda dem? Som bilmekaniker sköter du reparationer och service av såväl nya som gamla personbilar.

Bilmekanikern genomför service eller gör felsökning och reparerar bilar. Det kan vara fel på bränslesystemet, tändningen, bromssystemet, styrinrättningen eller annan speciell utrustning i bilen. Fordonsmekaniker är ett samlingsnamn för alla som analyserar, reparerar och utför service och underhåll på fordon samt arbetsmaskiner.

Mekanikern felsöker, plockar isär, rengör, kontrollerar, justerar eller byter ut felaktiga eller utslitna delar. Ibland måste man lyfta ur vissa delar, som motor eller växellåda, för att kunna reparera dem. Fordonet kan vara placerat på en fordonslyft eller ovanpå en reparationsgrop för att mekanikern ska komma åt att arbeta under det.

Elektroniken i bilarna ökar och el-reparationerna utgör en allt större del av reparationerna. Moderna bilar innehåller många datorer som styr exempelvis motorsystem eller bromsar. Vid felsökningen arbetar man med elektronisk test- och mätutrustning som letar efter felet i bilens system. Arbetet kan också vara databaserat, vilket innebär att program för felsökning finns i datorn liksom information om bilens utrustning och instruktioner om hur olika fel kan lagas. Att hitta felet kan ta lång tid - ibland längre tid än att rätta till själva felet. Reparationsarbetet innebär oftast att den del det är fel på byts ut. När felet är ett programfel i något av bilens dataprogram kodas programmet om.

Även underhållsarbeten, som svetsning och enklare karosseriarbeten kan ingå i arbetsuppgifterna.

Andra arbetsuppgifter är att installera elektrisk utrustning som satellitnavigeringssystem GPS (Global Positioning System), mobiltelefoner och stereo. När bilen är färdigreparerad ser mekanikern till att allt fungerar genom att exempelvis provköra bilen.

Bilmekanikerna arbetar oftast med flera bilmärken på bilverkstäder även om en del arbetar för ett speciellt bilmärke. Bilmekaniker finns också på bensinstationer, bärgningsföretag, på däcksverkstäder eller hos större åkeriföretag. En bilmekaniker arbetar självständigt och är oftast specialiserad på vissa uppgifter.

På många verkstäder tar bilmekanikern emot kunderna när bilen ska lämnas in. Genom samtal med kunden får man en bättre möjlighet att fastställa vad felet är samt uppskatta hur lång tid felet tar att åtgärda och vad det kommer att kosta. På större verkstäder tas kunden oftast emot av en kundmottagare som lämnar uppgifterna vidare till bilmekanikern. Vissa moderna verkstäder har policyn att varje bilmekaniker tar emot kunden, genomför service- eller reparationsuppdrag, och lämnar själv över bilen till kunden.

Det är viktigt att bilmekanikern använder verktyg för speciallyft, monteringsvagnar och andra hjälpmedel för att undvika förslitningsskador i exempelvis nacke och armar. Bilmekanikern bör ha god fysik.

En motorcykelmekaniker genomför service eller gör felsökning och reparerar fel på lätta och tunga motorcyklar och mopeder. I arbetet ingår också att trimma och modifiera till exempel endurocyklar eller mopeder genom att bland annat byta avgassystem.

Arbetet som motorcykelmekaniker förutsätter kunskaper i mekanik och elektronik samt ett genuint intresse för sitt yrke. De flesta motorcykelmekaniker arbetar hos flermärkeshandlare. Det innebär att de arbetar med samtliga motorcykel- och mopedmärken.

Arbetet som motorcykelmekaniker är säsongsbetonat. Under våren och sommaren är det högsäsong medan arbetsbelastningen är mindre under vintertid.

Vad ska man läsa:

Fordon och transportprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss