logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Biolog

Arbete
Biologen är expert på det levande. Som biolog är din uppgift ofta att identifiera och förklara biologiska problem samt föreslå lösningar. En fiskart kanske har minskat i antal i Östersjön eller en bakterie ska fås att bilda insulin i stora mängder.

Biologi är vetenskapen om de levande organismerna. Biologer har kunskaper om orsaker och verkan och besvarar ofta frågan varför ett problem har uppstått och hur det måste lösas. Andra yrkesgrupper, till exempel ingenjörer, tar sedan ofta vid och finner den praktiska lösningen.

Som biolog kan du arbeta inom många områden. Många biologer är forskare vid universitet, forskningsinstitut eller inom industrin, till exempel vid läkemedels- och bioteknikföretag. Utbildning och information är andra arbetsuppgifter för biologer. En del biologer arbetar som tjänstemän inom områden som naturvård och miljöskydd med planering, utredning, rådgivning och tillsyn i offentlig sektor (kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter). En del biologer anställs av företag som miljöhandläggare, miljöansvariga och miljöcontrollers medan andra arbetar som miljökonsulter i egna företag.

Biologer har olika specialiseringar, till exempel beroende på vilka grupper av levande varelser de har särskild kunskap om. Om du är specialiserad på växter kallas du botaniker, medan zoolog är en biolog med djupare kunskaper om djur. Etologen ägnar sig särskilt åt djurens beteende. Entomologen är expert på insekter och mikrobiologen på mikroorganismer som bakterier, virus och svampar.

Vissa biologer ägnar sig åt hur levande organismer fungerar. Som exempel kan fysiologen vara inriktad på växter, djur eller människor. Cellbiologen har djupare kunskap om cellerna och molekylärbiologen om deras minsta beståndsdelar, molekylerna. Genetikern studerar hur olika anlag och egenskaper är uppbyggda och ärvs.

Biologer kan också vara specialister på de levande organismerna i en viss miljö. Marinbiologen ägnar sig till exempel åt livet i havet medan limnologen är expert på levande varelser i sötvatten. Ekologen är specialiserad på samspelet mellan olika levande varelser och deras miljö.

Vissa biologer är mycket ute i naturen med kikare eller mikroskop som viktiga redskap, medan andra arbetar mest i kontorsmiljö med telefon och dator. Vissa biologer samarbetar mycket med andra människor medan andra har mer av ett ensamjobb.

Ibland talar man om ”vita” respektive ”gröna” biologer. De vita, till exempel molekylär- och mikrobiologer, arbetar framförallt på laboratorier inom industrin eller på sjukhus. Gröna biologer, till exempel ekologer eller limnologer, arbetar ofta inom offentlig förvaltning. Dessutom finns en grupp biologer med bred kunskap som arbetar med exempelvis undervisning.

Biologer anlitas alltmer i brottsplatsundersökningar för att analysera till exempel ben, pollen eller fluglarver.

Trots att man på detta sätt kan dela upp biologer efter vetenskaplig inriktning eller typ av arbetsuppgifter finns det inga självklara gränser mellan olika typer av biologer.

Det blir också allt vanligare att kombinera biologi med annan kompetens. Ett kompetensområde är bioinformatik, som ger kunskaper om hur man använder och utvecklar metoder och program för analys av biologiska data. Bioinformatiker efterfrågas till exempel av läkemedels-, bioteknik- och växtförädlingsföretag.

Biologi utgör en väsentlig del av utbildningar i biomedicin och bioteknik. I biomedicinarutbildningen ligger tyngdpunkten på molekylärbiologi kopplat till kunskaper om människan och hennes sjukdomar. Biomedicinare kan arbeta inom medicinsk forskning, inom hälso- och sjukvården och inom läkemedels- och bioteknikindustrin. Biotekniker, vars utbildning förutom biologi bland annat innehåller kemi, matematik och teknik, kan finnas inom forskning och inom produktutveckling i till exempel läkemedels-, livsmedels-, trä- och pappersindustri.

Biologer kan kombinera biologi med annat/andra ämnen och pedagogik och bli lärare.

Du kan läsa mer om några inriktningar för biologer i följande, särskilda beskrivningar:

Mikrobiolog
Molekylärbiolog
Ekolog

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss