logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Brandman

Arbete
De flesta av oss tänker på brandmän i samband med eldsvådor och andra olyckor. Det är dock endast en liten del av brandmännens arbetstid som används till utryckningar. Mycket av arbetet handlar om underhåll, kontroll och reparationer av fordon och utrustning. Brandmän arbetar också med förebyggande skydd. En brandman i dag lär sig både om hur olyckor kan förebyggas och om hur en räddningsinsats ska genomföras.

Att arbeta som brandman innebär att förebygga, hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön vid en olyckshändelse. Utöver att släcka bränder arbetar brandmän till exempel vid trafikolyckor. Det kan handla om att få loss och att ge första hjälpen åt personer som är fastklämda i ett bilvrak. Brandmän rycker också ut när olja, farliga kemikalier och andra skadliga ämnen läckt ut, vid översvämningar och olyckor på sjön.

Utbildningen till brandman har breddats till att omfatta både kunskaper om hur olyckor kan förebyggas och om hur en räddningsinsats kan genomföras när olyckan trots allt inträffar. Även om de flesta brandmän arbetar inom den kommunala räddningstjänsten breddas brandmannens traditionella yrkesroll och det förebyggande arbetet blir allt viktigare.

Vid en brand arbetar brandmännen i lag och har olika funktioner. Inom laget växlar man mellan de olika uppgifterna. En brandman ska därför kunna såväl koppla och lägga ut slangar som köra och manövrera räddningsfordon och maskinstegar.

Vid räddningsinsatser samarbetar brandmän med ambulanssjukvårdare, läkare, polis, kustbevakning, sjöräddning och andra räddningstjänster.

Den utrustning som används vid räddningstjänstuppdrag måste alltid fungera. Därför handlar mycket av brandmannens arbete om underhåll, kontroll och reparationer av utrustning. Det är också viktigt att genomföra övningar och på andra sätt förbereda sig för olika typer av räddningsinsatser.

Brandmän arbetar även med förebyggande skydd genom att bland annat informera om brandskydd exempelvis i skolor, daghem och arbetsplatser.

Att arbeta som rökdykare eller kemdykare är särskilt ansträngande och stressande. Rök- och kemdykare använder andningsskydd och ibland speciella dräkter som skydd mot farliga kemikalier för att kunna jobba med det aktuella ämnet eller rädda någon som behöver hjälp.

Eftersom yrket är fysiskt krävande ingår konditions- och styrketräning i arbetet. Brandmännens kondition och hälsa kontrolleras regelbundet med hjälp av fysiska tester och läkarundersökningar.

På vissa orter har räddningstjänsten avtalat med kommunen att mot betalning nattetid rycka ut när äldre människor via sitt trygghetslarm signalerar att de behöver hjälp.

De flesta brandmän arbetar hos kommunernas räddningstjänst. Det finns också stora företag som har egen brandförsvarsorganisation där brandmän är anställda. Arbetstiderna varierar men de flesta brandmän jobbar i skift.

I ett 20-tal kommuner finns räddningsdykare med specialutbildning. Räddningsdykare kallas oftast vattendykare och arbetar i första hand med livräddning. På Polisens uppdrag söker räddningsdykare också saknade personer under vatten.

Det finns många deltidsanställda brandmän. De har något annat arbete som huvudsysselsättning.

Det finns idag drygt 200 deltidsanställda och ett tjugotal heltidsanställda kvinnliga brandmän.

En brandman som har genomgått brandmansutbildningen och har praktisk erfarenhet av yrket kan gå vidareutbildningar och specialisera sig på till exempel olycksförebyggande arbete och tillsyn. Det är också möjligt att utbilda sig till arbetsledare både på stationen och vid räddningsinsatser.
Arbete
Som sanerare röjer du upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser. Det kan vara utsläpp inom industrin, brand, eller angrepp av skadedjur. Till din hjälp har du olika specialredskap och skyddsutrustning.
Fukt- och brandsanerare begränsar skadorna efter bränder genom att suga upp släckningsvatten, sätta ut avfuktningsaggregat och rengöra väggar, tak och inventarier. Även sanering av sot och lukt ingår i arbetet.

Kemikaliesanering vid utsläpp av till exempel lösningsmedel, oljor och syror sköts av så kallade kemdykare.

Vad ska man läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Estetiska programmet
Hantverksprogrammet
Naturbruksprogrammet
El - och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Bygg och anläggningsprogrammet
Fordon och transportprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Vård och omsorgsprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang och livsmedelsprogrammet
Handel- och administrationsprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss