logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Byggnadsingenjör

Ingenjör inom byggbranschen
Arbetschef inom bygg, Arbetsledare inom bygg, Byggnadsingenjör, Civilingenjör, Högskoleingenjör, Ingenjör, Planeringsingenjör inom bygg, Platschef inom bygg, Produktionsingenjör inom bygg, Tillgänglighetskonsult

Arbetsuppgifterna är många och varierande och spänner över ett brett verksamhetsområde. Som utbildad civilingenjör arbetar du oftare i beslutsfattande positioner och med utvecklingsarbete än du gör om du har ingenjörsutbildning (se vidare under Utbildning).

Beroende på dina arbetsuppgifter och vilken grad av ansvar du har benämns du som ingenjör inom byggbranschen olika. Här följer några exempel:

Arbetsledaren är den ingenjör som leder bygget ute på byggarbetsplatsen. På de större byggena finns fler arbetsledare som ansvarar för var sin del.

Du bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbetet med de företag, det vill säga underentreprenörer, som sköter om till exempel rör- och elinstallationer.
Du har ansvaret för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar och för att säkerhetsföreskrifterna följs.

Som platschef har du en eller flera arbetsledare under dig men på små byggen kan platschefen och arbetsledaren vara samma person.
Platschefen har det övergripande ansvaret för personalen och för bygget och ser till exempel till att tidplanen håller.
Som platschef finns du ute på byggena men du har även en del kontorsarbete att sköta om.

Arbetschefen har det totala ekonomiska ansvaret för bygget. Upphandling av underentreprenörer och kontakter med beställare och myndigheter hör till arbetschefens arbetsuppgifter. Som arbetschef kan du ha ansvar för flera byggen samtidigt. Du kan även kallas för projektledare.

Produktionsingenjören är den ingenjör som till exempel kan ha till uppgift att hjälpa arbetschefen och ansvara för ett bygge. Produktionsingenjören kan följa upp budget och sköta upphandling av entreprenörer.

Att räkna ut hur lång tid ett bygge kommer att ta, att bestämma tid för när det ska starta och i vilken ordning de olika byggmomenten ska göras är arbetsuppgifter för planeringsingenjören. Datorn är ett viktigt hjälpmedel i arbetet.

Ingenjörer inom installationssektorn arbetar inom något eller några av områdena VVS, Ventilation, Kyl och El. Arbetsuppgifterna kan omfatta allt från projektering, försäljning till färdigställande och drift.

Att kontrollera pågående byggen och att besiktiga färdiga byggen är en annan arbetsuppgift för ingenjörer med byggteknisk utbildning.

Arbetstiderna för ingenjörer inom byggbranschen varierar, men jobbar du på ett bygge börjar du ofta tidigt på morgonen och slutar lite tidigare på eftermiddagen.
För övriga gäller för det mesta vanlig kontorstid.

Din arbetsplats skiftar beroende på vilket bygge du arbetar på och resor förekommer. Många ingenjörer åker också utomlands och arbetar en tid.

I Sverige bygger man året om vilket innebär att det ibland kan vara mycket kallt på din arbetsplats.

Som ingenjör inom byggbranschen kan du vara anställd hos en entreprenör, det vill säga ett byggföretag som utför arbeten på beställning.

Du kan också arbeta på ett fastighetsbolag och ansvara för, till exempel drift och underhåll eller upphandling av tjänster.
Ingenjörer finns på kommunernas tekniska kontor, på landstinget, liksom på statliga verk, högskolor och myndigheter.
Stora arbetsgivare är de privata konsultbyråerna. En del byggnadsingenjörer kan också arbeta som tillgänglighetskonsulter/rådgivare och då handlar det om att säkra att byggobjekten utformas så att de blir tillgängliga även med folk som har någon form av handikapp. Detta yrke är även öppet för personer med en särskild ettårig utbildning i ämnet tillgänglighet för handikappade

Vad ska man läsa:

International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss