logotyp för svenskaskolor.se, nedan finns sökruta och länkar Vi hjälper dig att hitta rätt i myllret av skolor och utbildningar. Du hittar allt från förskolor till högskolor.

Sök utbildning<- Tillbaka till startsidan

Chaufför

Förare i lokal eller regional linjetrafik kör bestämda linjer efter tidtabell. I arbetet ingår att sälja och kontrollera biljetter och färdbevis och ropa ut hållplatserna. Efter avslutat pass redovisar man sin kassa. En bussförare kan också hantera paket och annat gods som skickas med bussen.

Bussförare är anställda vid ett kommunal- eller privatägt busstrafikföretag eller arbetar som egna företagare och kan även kallas chaufför.

Lastbil:

Transportsektorn har internationaliserats och avreglerats och godsmängden på landsväg har ökat. De flesta körningar är korta men många svenska åkerier kör också på den internationella marknaden.

Den snabba utvecklingen inom data- och informationstekniken inverkar även på transportbranschen. Transporterna kan planeras på ett effektivt sätt och kraven på snabba och exakta leveranser har ökat.

En lastbilsförare/chaufför transporterar allt från byggmaterial, bränsle och möbler till livsmedel och levande djur. För att köra specialfordon, till exempel tank- och kylbil eller skogstransporter krävs specialkompetens beroende på fordonstyp och transportslag.

Oavsett vad som transporteras är lastbilsförare ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Lastning och lossning ingår ofta i lastbilsförarens arbete, liksom att beräkna godsets vikt och volym. Vid lastning måste man tänka både på i vilken ordning godset ska lossa och hur fordonet blir bäst lastat med tanke på stabilitet och lastsäkring.

Att kunna köra lastbil med släp kan vara ett krav. Det är också relativt vanligt att föraren måste kunna hantera en truck vid lastning och lossning.

Körningen ska planeras med hänsyn till leveransadresser och regler för rast och vila.

Att hantera tunga fordon ställer stora krav på föraren ur trafiksäkerhetssynpunkt. Föraren måste också kunna hantera oväntade problem med väderlek, väglag samt olyckor och andra trafikhändelser.

Under själva körningen är lastbilsföraren ensam i lastbilshytten. Det är viktigt att ändå ha lätt för att samarbeta och att vara flexibel eftersom föraren kommer i kontakt med kunder, godsmottagare, lagerförmän och truckförare. Som förare hanterar man värdefullt gods och avancerad teknik, vilket förutsätter att man är ansvarsfull.

Lastbilsförarens arbete kan vara fysiskt krävande. Tunga lyft är påfrestande för nacke, axlar, rygg och knän. Under körningar sitter föraren stilla långa perioder. Därför bör lastbilsförare ha god fysik.

Yrkesförare med specialkompetens

Över hälften av alla yrkesförare arbetar som distributionsförare. De kör ut och hämtar gods från centraler till olika godsmottagare, till exempel butiker och kontor. Distrubutionskörning innebär många stopp med på- och avstigningar ut fordonet.

Distributionsförare arbetar vanligtvis hos ett åkeri. Det är vanligt att åkerier är anslutna till en lastbilscentral vilken oftast ägs av åkeriföretagen själva. Många distributionsförare är enmansföretagare.

En fjärrbilsförare transporterar godsenheter som är större än ett ton på långa avstånd, ofta nattetid. Godset i fjärrbilen lämnas och hämtas oftast vid godsterminaler och lagercentraler. Det är vanligt att fjärrbilsförare har börjat arbeta som distributionsförare.

Taxi:

Att vara taxiförare är ett serviceyrke. Man möter dagligen många passagerare och det är viktigt att kunna anpassa sig efter situationen och bemöta passagerarna på ett trevligt sätt. Att vara serviceinriktad, flexibel och stresstålig är bra egenskaper för taxiförare. Eftersom du som taxiförare ansvarar för passagerarnas säkerhet under körningen, är det viktigt att också vara ansvarsfull och noggrann.

Som taxiförare kör du personbil i yrkesmässig trafik. Du kan även kallas chaufför. Förutom vanliga taxikörningar körs även mycket färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. De flesta körningar inom i en tätort eller dess närhet är korta.

En taxiförare är anställd av ett taxiåkeri. Mer än hälften av alla taxiåkerier är dock enmansföretag.

Vad ska man läsa:

Fordon och transportprogrammet

Svenskaskolor login Om oss Våra tjänster Finns inte din utbildning med här? Kontakta oss